Inngår kontrakt med Comte Bureau

Kristiansand kommune har valgt designbyrået Comte Bureau til å bistå med innovasjonsprosesser i programmet Flere i arbeid. Kontraktsigneringen fant sted 23. november.

FLAKS bilde til artikkel - 16_9 Margaret og Øyvind (002).jpg

Bildet viser tjenestedesignerne Margaret Sripo Sanner og Øyvind Grønlie fra Comte Bureau (Foto: Comte Bureau)

– Vi lyste ut en anbudskonkurranse i august takket være midler vi hadde fått tildelt via StimuLab forklarer programleder Ingelill Lærum Pedersen. – Oppgaven gikk ut på å bistå Kristiansand kommune i arbeidet med å få flere unge mennesker i arbeid og unngå at unge mennesker faller utenfor arbeidslivet.

Ingelill Pedersen_2.jpg

Ingelill Lærum Pedersen (Foto: Kristiansand kommune v/Kristin Wallem Timenes)

Programmet Flere i arbeid skal blant annet utforske hvordan de systemene som skal bistå med å få personer i arbeid kan tar i bruk nye arbeidsformer og samhandle bedre og mer effektivt. Lærum Pedersen understreker at systeminnovasjon er et viktig suksesskriterium for å lykkes med å få flere i arbeid.

Midler fra StimuLab

Flere i Arbeid er ett av sju offentlige innovasjonsprosjekter som fikk tildelt penger og ressurser fra StimuLab-ordningen i 2021. Her kan du lese mer om ordningen. 

Oppdragsforståelse

– Comte Bureau utmerket seg med god oppdragsforståelse og de har allerede erfaring fra flere andre StimuLab-prosjekter, sier prosjektleder Ingvild Gundersen Little. – Vi ser frem til et spennende samarbeid der vi sammen kan jobbe med elementer som tjenestedesign, brukerinvolvering og samskaping – og alt dette med brukerne i sentrum.

Ingvild Little_medium.JPG

Ingvild Gundersen Little (Foto: Kristiansand kommune, v/Kristin Wallem Timenes)

– Vi i Comte Bureau har tidligere jobbet med flere prosjekter som har vært beslektet med “Flere i arbeid”. Noen ganger har vi tenkt at kompleksiteten har holdt oss litt igjen, og idet prosjektet har vært ferdigstilt har vi tenkt at det egentlig var nå vi skulle begynt, sier tjenestedesigner Margaret Sripo Sanner. – Vi er ganske sikre på at erfaringen vi tar med oss til Kristiansand og alt det gode forarbeidet som er gjort i kommunen, kombinert med kommunens vilje til å teste tidlig, skal få oss lenger på veien mot effektfulle tjenester som skal gjøre hverdagen til folk i målgruppa litt enklere.

Målsetning om endring

På kort sikt er hensikten å skape nye måter å tenke og handle på som resulterer i faktisk endring for enkeltpersoner i målgruppen – altså som bidrar til at flere unge som i dag står utenfor kommer inn i jobb. På mellomlang sikt er tanken å sette løsningene ut i drift. På lang sikt er målsettingen at Kristiansand kommune skal bidra til å endre synet på hvordan utenforskap kan håndteres. I tillegg er målet at kommunen ikke lengre er overrepresentert på arbeidsledighetsstatistikken, men sammenlignbar med resten av landet.

Akselerator Kristiansand

Ett konkret eksempel på hvordan Comte Bureau har tenkt å jobbe med tjenestedesign er å etablere et dedikert sted i Kristiansand til denne type prosesser.

FLAKS bilde til artikkel - 16_9 Prinsipper_collage_1.jpg

Viktige prinsipper i Comtes designprosess

Prosjektet skal legge vekt på samskaping både med medarbeidere og innbyggere, både fysisk og digitalt. For å få til dette skal det etableres et lokale som kalles en “akselerator”. Dette skal være det trygge og nøytrale stedet hvor kommunen kan møte innbyggere, dele og skape deltakelse, et samlingssted, som får fart på idéene og bidrar til ‘samskaping’ - som vi håper skal leve videre også etter at prosjektet er ferdig, avslutter Little.