Innfører testkarantene

I samråd med FHI innfører kommunelegen i Kristiansand testkarantene. Dette opplyser assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton. Se oversikt over de forskjellige karantenene her.

Dette er testkarantene

I samråd med FHI har kommunelegen besluttet å ta i bruk testkarantene i Kristiansand. Testkarantene brukes i de tilfeller der du kan ha blitt eksponert for smitte i et kort tidsrom. For eksempel passasjerer på bussrutene vi informerte om tidligere i dag. Les saken her.

Hva betyr det at du har testkarantene?

Når du har fått testkarantene betyr det at du må teste deg snarest mulig. Når du får negativt svar, kan du gå ut av karantenen.

Ventekarantene

Bruk av ventekarantene er et føre-var-tiltak for å hindre smittespredning. Ventekarantene brukes  for de som er husstandsmedlemmer av nærkontakter til personer som er smittet.
 
 Du er nærkontakt dersom du har vært i kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer (dersom den smittede ikke har symptomer, gjelder tidspunkt for når testen er gjennomført)​.

Kontakten har vært

  • ​under to meters avstand i mer enn 15 minutter
  • ​eller i direkte fysisk kontakt
  • eller i direkte kontakt med sekret.  ​
I tilfellet på bussen fra Hovden hvor passasjerene satt i bussen og ble eksponert for smitte i flere timer, ble alle passasjerene definert som nærkontakter. Disse ble satt i ordinær karantene. Disse passasjerenes familiemedlemmer ble satt i ventekarantene i påvente av nærkontaktenes prøvesvar.  
 
De nye koronamutasjonene kan spre seg raskt, og derfor er det ekstra viktig å få kontroll over smitten så tidlig som mulig. Ventekarantene kan være et effektiv virkemiddel for å begrense smitten mest mulig.

Dette betyr det å være i ventekarantene:

  • Ikke gå på skole eller jobb.
  • Ikke ta offentlig transport.
  • Unngå besøk.
  • Du kan gå tur, men hold to meters avstand til andre.
  • Du bør få andre til å handle for deg.
  • Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden.

Du er i ventekarantene helt frem til nærkontakten din har fått negativt svar på første test.

Ordinær karantene også kalt smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt (se over) blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.