Innfører piggdekkgebyr i Kristiansand

Som et tiltak for bedre lokal luftkvalitet, vedtok bystyret 15. september å innføre piggdekkgebyr i Kristiansand. Det betyr at fra 1. november, må de som kjører med piggdekk i gebyrsonen (se kart i saken) betale et gebyr.

Oppdatert 21.10.21

Det har blitt forsinkelser i arbeidet med å skilte for sonen hvor det er plikt til å betale gebyr for bruk av piggdekk. Kommunen kan ikke kreve inn gebyr før skilter og alle formelle forhold er på plass.
Les mer om dette her

--------------------------------------------------------------------------------------

Innføring av piggdekkgebyr er ett av tiltakene i tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Kristiansand, som også ble vedtatt i gårsdagens møte.

Bystyret vedtok i tillegg en panteordning for piggdekk. Bytter du ut piggdekket med et piggfritt dekk, får du 300 kroner i pant per dekk. 

Lokal forskrift om piggdekkgebyr har vært på høring tidligere i år og har i høst blitt behandlet i helseutvalget, by- og stedsutviklingsutvalget, formannskapet og til sist i bystyret. Bystyrets vedtak fra i går er endelig.

Forskriften om piggdekkgebyr kan du lese her

Saksutredningen til bystyret finner du her

Dette er gebyrsonen

Sesongen for piggdekkgebyr er fra 1. november til første mandag etter andre påskedag. Du må betale gebyr når du kjører i gebyrsonen, som er avmerket på kartet under. Gebyret må betales selv om du bare kjører gjennom sonen.

Gebyrsone_endelig (003).jpg

Kartet viser vedtatt gebyrsone. Klikk i bildet for større versjon av kartet. NB! Tung fil.

Dette koster piggdekkgebyret

Størrelsen på gebyret er fastsatt av sentrale myndigheter og er likt i alle byer som har innført piggdekkgebyr. Har du betalt et sted, gjelder betalingen også i de andre byene med piggdekkgebyr. For tiden har Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim innført avgiften.

Piggdekkgebyret koster:

  • 1400 kroner for hele vintersesongen, fra og med 1. november og fram til første mandag etter andre påskedag. Betalt sesonggebyr gjelder sesongen du er i når du betaler.
  • 450 kroner for en kalendermåned. Månedsgebyr gjelder den kalendermåneden du er i når du betaler.  
  • 35 kroner for et døgn. Døgngebyret gjelder i 24 timer fra betalingstidspunktet.
  • For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer, er gebyrsatsene det dobbelte av det som er oppgitt ovenfor.

Les mer om piggdekkgebyr her.