Ikke koronalettelser

Kristiansand fortsetter med de lokale reglene og anbefalingen om bruk av munnbind. Det betyr også at det fortsatt ikke vil være besøkslettelser for de som er vaksinert eller har hatt korona.

Formannskapet sluttet seg 12. mai enstemmig til kommunedirektørens vurdering om at det er smittevernfaglig riktig å fortsette med de lokalene tiltakene som gjelder til og med fredag 21. mai.

Tiltakene ble innført av formannskapet 23. april og 5. mai. Det dreier seg om besøksgrenser hjemme, begrensninger for antall på private samlinger andre steder og for offentlige arrangementer utendørs, og en anbefaling om å bruke munnbind.

Dette gjelder i Kristiansand 

Vedtaket betyr også at det fortsatt ikke blir lettelser for de som regjeringen har definert som «beskyttet». Det er de som er fullvaksinert, har fått én dose for minst tre uker siden eller har vært covid-19-syk det siste halve året.

Regjeringen innførte 5. mai lettelsene i den nasjonale anbefalingen for hvor mange gjester folk som er vaksinert kan ha.

Grunnen til at det fortsatt ikke blir lettelser for disse i Kristiansand, er at kommunen har lokale regler i en forskrift som setter grenser for antall gjester.  Regjeringens lettelser gjelder nemlig ikke for kommuner som har regulert dette i en forskrift.  Det er straffbart å bryte en forskrift.

- Vi har fått spørsmål om ikke det er mulig å åpne opp for lettelser for beskyttede i Kristiansand selv om vi har en lokal forskrift. Vi hadde et ønske om å kunne få det til. Men det er noen juridiske komplikasjoner knyttet til det. Det pågår et nasjonalt arbeid, og Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at vi gjør noe eget lokalt når det pågår et nasjonalt arbeid. Vi konkluderte derfor, etter å ha tenkt mye fram og tilbake, at vi er best tjent med at vi opprettholder forskriften slik den er. Vi må heller vurdere endringer hvis det kommer andre nasjonale retningslinjer. Det er grunnen til at vi har foreslått at vi ikke kan lette opp for beskyttede i Kristiansand, sa kommunedirektør Camilla Dunsæd i formannskapsmøtet.   

Sakspapirer

Saken var opp som første sak på møtet, og kan ses på kommunens nett-TV.

Nett-TV