Hvordan påvirker vedfyring luftkvaliteten i Kristiansand?

Det kalde vinterværet har satt sitt preg på Kristiansand. I periodene med uvanlige lave temperaturer over flere dager har den kalde luften ført til uvanlig høye luftforurensnings-nivåer i noen områder.

Vedfyring.jpg

(Illustrasjonsfoto fra Scandinavian Stock Photo)

– På disse dagene kunne vi måle høyere forurensingsnivåer i luften, forteller miljø- og klimarådgiver Alena Bohackova fra Kristiansand kommune. Hun følger nøye med på luftkvaliteten og jobber for at innbyggerne skal kunne puste inn ren luft. Forurensningen skyldes forhøyde nivåer av svevestøv, fra blant annet vedfyring.

Alena_closer.jpg

Alena Bohackova (foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune)

Det kalde vinterværet kan ha ført til at folk har fyrt mer enn vanlig med ved. I tillegg har mange jobbet hjemmefra, noe som har økt behovet for oppvarming av boliger. De høye strømprisene kan også ha ført til en økning i vedfyring for å redusere strømutgifter til oppvarming av boligen.  

Dårligere luftkvalitet på grunn av vedfyring

– Som del av forskningsprosjektet NordicPATH, der vi skal løse miljørelaterte utfordringer sammen med innbyggerne i fire nordiske byer, har vi lånt ut cirka 30 luftmålere til befolkningen i Kristiansand. Hensikten med dette er også å vurdere om slike luftmålere kan gi kommunen en bedre oversikt over luftkvaliteten i Kristiansand, og derfor vil kvaliteten på målingene blir vurdert. Målerne er plassert i boligområder, og vi ser at det har vært episoder med høyere luftforurensning i disse områdene på grunn av vedfyring.

 

Luftkvalitet i Kristiansand.png

Illustrasjonen viser luftkvalitet i Kristiansand 12. februar klokka 17-18 (gjennomsnitt). Dette var en fredagskveld med lave temperaturer og folk var hjemme. Sirklene viser hvor sensorene er lokalisert. Fargen indikerer forurensningsnivå. Blå/grønn betyr bra luftkvalitet, oransje/rødt dårligere luftkvalitet. (Bilde: P. Schneider/NILU)

Måledata for luftkvalitet.png

Også de offisielle måledataene viser høyere verdier for svevestøv (PM2.5) i Kristiansand 12 februar (Bilde: www.luftkvalitetsdata.nilu.no).

 

Average_PM25_nordicpath_withoutlimit.png

Illustrasjonen over viser hvordan luftforurensningsnivåene i noen områder i Kristiansand har variert i løpet av vinteren, sett i sammenheng med temperaturen utendørs (Mathias Vogt/NILU).

 

Hva kan vi gjøre for å holde lufta ren?  

Ifølge Stølevik og Bohackova finnes det flere ting vi kan gjøre. – For det første kan man bytte ut sitt gamle ildsted, dersom den er bygd før 1998. Kristiansand kommune har en panteordning der du kan få 5000 kroner for å bytte ut et gammelt ildsted mot et nytt, i områdene Grim, Kvadraturen og Lund. Her kan du lese mer om pant for eldre ikke-rentbrennende ildsteder. 

Bilde av Solvor_closer.jpg

Rådgiver, forskning og innovasjon Solvor Stølevik (foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune)

Bohackova understreker at det også er viktig hva man brenner. 

– Bruk kun tørr ved. Det som kanskje mange ikke vet er at det også er avgjørende hvordan man fyrer i peisen. For å få både mer effektiv og billigere fyring, og for å redusere forurensning, bør man fyre opp i peisen fra toppen, som denne videoen viser:

Det er også viktig med riktig tilførsel av luft, forklarer hun  

Webinar 18. mars

Dersom du vil vite mer om hvordan vedfyring kan påvirke luften i Kristiansand, hva innbyggerne mener om tematikken og hva sensorer fra NordicPATH-prosjektet har målt de siste månedene, kan du delta i et webinar med workshop som arrangeres sammen med kommunen 18. mars. Påmeldingen åpner etter vinterferien. Følg med på Kristiansand kommune sine nettsider og på sosiale medier.

Delta på spørreundersøkelse om oppvarming av boliger

– Vi inviterer alle innbyggere i Kristiansand kommune til å delta i en spørreundersøkelse om oppvarming av boliger sier Solvor B. Stølevik, rådgiver i forskning og innovasjon i Kristiansand kommune.

– Ved å delta i spørreundersøkelsen har alle muligheten til å si sin mening om forskjellige oppvarmingsalternativer, med hovedfokus på vedfyring. I tillegg kan de mene noe om hvilke tiltak og virkemidler kommunen bør prioritere for å begrense forurensningen mest mulig, forklarer Stølevik.

Klikk på denne lenken for å delta i spørreundersøkelsen.