Vi prøver å finne nye måter å nå deg som er innbygger i kommunen vår på. En ting vi nå tester ut er muligheten for å sende informasjon tilpasset deg, basert på det du selv synes er interessant.

Eksempler kan være ting som skjer i ditt nærområde, kurstilbud, arrangementer og så videre. Nå trenger vi din hjelp til å kartlegge hvilken informasjon som kan være aktuell for deg - og hvordan du ønsker å motta informasjonen. Det er frivillig å delta i undersøkelsen og den består av åtte spørsmål.

(Foto i artikkelen: Anne-Lise Norheim)