Hvem fortjener frivillighetsprisen?

Kristiansand kommune etterlyser kandidater til Frivillighetsprisen 2021. Frivillighetsleder Anne Grete Widding håper mange vil sende inn forslag på både enkeltpersoner eller frivillige organisasjoner.

843 frivillige organisasjoner

Frivillighetsprisen 2021.jpg

Bli med å foreslå hvem som bør få Kristiansand kommunes frivillighetspris i år, oppfordrer frivillighetsleder Anne Grete Widding – her med diplomet for prisen. Foto: Svein Tybakken

– I dag er vi litt over 112 000 innbyggere i Kristiansand og det er hele 843 frivillige organisasjoner med smått og stort i byen. Det skulle borge for at det finnes noen der ute med et frivilligengasjement ut over det vanlige og som fortjener å bli satt pris på.

Det sier enhetsleder frivillighet i Kristiansand kommune, Anne Grete Widding. Hun har jobbet med frivillighet i Kristiansand kommune siden 1996 og tror frivillighetsprisen har stor betydning.

– Det er mange som gjør en flott innsats innen idrett, speider, lag- og foreningsliv eller menighetsliv her i byen og organisasjonene er flinke til å sette pris på sine. Men så er det også sånn at mange av de med stort frivillig engasjement ikke er spesielt opptatt av å komme i fokus. De tenker helt sikkert ikke på at de er forbilder og inspirasjonskilder for andre. Derfor er det viktig å løfte de fram. Det er en oppgave for kommunen – for fellesskapet, sier Widding.

­Prisen gis til en person og organisasjon

Frivilliglederen minner om at det ifølge reglementet for Kristiansand kommunes frivillighetspris skal deles både til enkeltperson og organisasjon.

– Det er bra at prisen har et delt fokus. Organisasjonene er de viktige fellesskapene som består av de engasjerte enkeltmenneskene, men som kan samle kreftene og løse større samfunnsoppgaver, sier Anne Grete Widding. Hun peker på at frivillig sektor i Norge årlig bidrar med en verdiskapning tilsvarende 75 milliarder kroner – en betydelig innsats som blant annet supplerer og forsterker kommunale tjenester.

Kristiansand kommunes frivillighetspris ble opprettet av bystyret og første gang delt ut i 1998. Det er et utvalg av kommunens folkevalgte som utgjør juryen og deler ut prisen, som består av 25 000 kroner og et diplom. 

Mer om frivillighetsprisen

Bruk eget, digitalt skjema

– Alle kan foreslå kandidater. Tenk igjennom hvem som har betydd mye for lokalsamfunnet ditt. Vi håper på et innbyggerengasjement for gode kandidater. Det er jo kommunens innbyggere som merker når medmennesker gjør en forskjell, sier Widding.

Hun opplyser at det er laget et eget digitalt skjema som må benyttes for å forslå kandidater – enkeltpersoner og/eller organisasjoner.

– Det er gjort for at vi skal sikre oss god og riktig fakta-informasjon om både innsender og forslåtte kandidater. Det er nødvendig at man formulerer de viktigste sidene ved kandidatens innsats slik at juryen kan vurdere ut fra en god begrunnelse.

Søknadsfrist er 15. juni 2021.

– Om noen får problemer med å fylle ut skjemaet, er det mulig å kontakte innbyggertorgene på Tangvall, Nodeland eller Rådhuskvartalet for hjelp. På grunn av koronasituasjonen er det fint om folk ringer sentralbordnummeret 38 07 50 00, sier enhetsleder frivillighet i Kristiansand kommune, Anne Grete Widding.