Hva er et arrangement?

Arrangementer defineres i den nasjonale koronaforskriften § 13  som sammenkomster på offentlig sted, eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Det er arrangør som er ansvarlig for å definere om man gjennomfører et arrangement eller ikke.

Her kan du kontakte Kristiansand kommune for veiledning. 

Dette rammes i Kristiansand:

  1. idrettsarrangementer, men ikke organisert trening for barn og unge under 20 år
  2. kulturarrangement, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver for barn og unge under 20 år. Organisert trening og øvelser for barn og unge må forholde seg de gjeldende fargekodene for skoleslaget deltakerne hører til
  3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet 
  4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, dåp og konfirmasjon. Begravelser og bisettelser gjennomføres etter egne regler
  5. varemesser og midlertidige markeder
  6. private sammenkomster etter definisjon

 

Se ellers detaljert beskrivelse på regjeringens nettside.