Hva er bra der du bor?

Hvordan er det i nabolaget ditt? Hva er bra der du bor? Fortell oss hva du synes er bra i ditt nabolag og hva som skal til for at det skal bli enda bedre.

Bærekraftsmålene_72.jpg

Bildet viser miljøvernenheten i kommunen fotografert med noen av FNs bærekraftsmål på klossene. Foto: Anne Lise Norheim

Hvordan kan vi sikre en bærekraftig fremtid, med blant annet naturområder, ren luft og kraftig reduksjon i klimagassutslippene? Hva skal til for at Kristiansand skal være et godt sted å bo, arbeide, studere og vokse opp i?

Bli med på digital idédugnad om stedskvaliteter og transportløsninger i hverdagen.  

– Med dagens smittevernregler er det litt vanskelig å møtes fysisk for å utveksle idéer, derfor er det flott å kunne invitere til en digital idédugnad, sier Christina Rasmussen, planlegger i kommunen. 

Idédugnaden bruker Maptionnaire som er et innspillsverktøy der det er mulig å kartfeste dine innspill. Opplegget er en del av medvirkningen i arbeidet med kommuneplanen. Les mer om dette arbeidet her. 

Idédugnaden er også en del av forskningsprosjektet NordicPATH, som har som formål å skape smarte og bærekraftige byer med fokus på menneskene som bor i dem.  
– Dette er en gyllen mulighet for også å teste ut et nytt verktøy og nye medvirkningsmetoder, sier Solvor Stølevik, rådgiver i forskning og innovasjon. 

Rasmussen og Stølevik ser fram til å motta innspillene fra idédugnaden, der også  NILU – Norsk institutt for luftforskning er en av samarbeidspartnerene, i tillegg til Maptionnaire.

– Dine innspill er verdifulle

– Dine innspill om hva som er viktige kvaliteter for deg i din hverdag og i ditt bomiljø er verdifulle bidrag til arbeidet med kommuneplanen. Og det som ikke kan løses i arbeidet med kommuneplanen, kan spilles videre inn til andre prosesser i kommunen. 
– Vi håper på mange innspill fra befolkningen. Innspillene satser vi på å presentere under miljøuka i uke 39, sier Rasmussen og Stølevik.  
Gå videre til idédugnaden via denne knappen  

Andre aktiviteter i NordicPATH 

Ønsker du å delta på flere aktiviteter i NordicPATH-prosjektet, som f.eks. måle luftkvalitet med en sensor, delta på workshops eller dele dine meninger gjennom nettbaserte spørreskjemaer? Meld deg på her. Deltagelsen er helt frivillig, og du kan trekke deg når som helst.