Husk å søke læreplass innen 1. mars

Kristiansand kommune er en av Agders største lærebedrifter med ca. 140 lærlinger. Vi tilbyr læreplasser i mange ulike fag og det er fortsatt mulig å søke læreplass hos oss. Frist er 1. mars.

1500 Lærling 11.jpg

Arkivfoto: Svein Tybakken

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående opplæring i bedrift. Du blir ansatt i Kristiansand kommune og blir utplassert på en av kommunens enheter. Du har samme samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere og du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve. 

Kristiansand kommune kan tilby gode læreplasser med engasjerte veiledere, kursdager og andre samlinger. Kommunen er godkjent for å ha lærlinger i følgende fag: 

 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Bilfaget, tunge kjøretøy
 • Byggdrifterfaget
 • Elektrikerfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Idrettsanleggsfaget
 • IKT-servicefaget
 • Industriell matproduksjon
 • Institusjonskokkfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kokkfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Sveisefaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Yrkessjåførfaget

Jobber med å flere lærefag

Lærlingekontoret i kommunen jobber blant annet med rekruttering, inngåelse av lærekontrakter, organisere og koordinere samarbeidet mellom aktuelle kommunalområder og ha ansvar for å kvalitetssikre fagopplæringen. De ser hele tiden på muligheten for nye lærefag.

− Nytt i år er at vi venter svar på godkjenning fra Agder fylkeskommune på Hestefaget. Når faget blir godkjent vil lærlingene være utplassert på Jegersberg gård, sier rådgiver ved lærlingekontoret Rune Byrmo.

Om du ønsker læreplass i dette faget kan du sende en e-post til lærlingekontoret.

Håper å se flere søkere til alle fagområder

Kristiansand kommune har 140 læreplasser, av disse er det både første- og andreårslærlinger. Av disse er ca. 90 % av lærlingen fordelt på helse og oppvekstfagene. Lærlingekontoret håper flere søker på andre fagområder også.

− Kristiansand kommune er en spennende læreplass med mange dyktige medarbeidere som har et ønske om å videre formidle kunnskap. Dette gjør at lærlingene får med seg mye erfaring uavhengig om de velger å søke jobb som fagarbeider eller gå videre på studier. Vi gleder oss veldig til søknadsfristen er gått ut. Vi synes det er like spennende hvert år å få oversikt over søkerne. I år krysser vi fingrene for å se flere søkere til alle fagområdene, sier rådgiver ved lærlingekontoret Hege Skomedal.

Krav til søker: 

Fullført og bestått videregående trinn 1 (VG1) og

videregående trinn 2 (VG2). 

Det legges stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker. 

Søk læreplass

Fristen for å søke læreplass ved hovedinntaket er 1. mars. Du søker da via Vigo som er fylkeskommunenes søknadsportal for å søke videregående opplæring. Lærlingekontoret i Kristiansand kommune vil benytte denne portalen til å velge ut søkere til læreplass. 

Søk her på VIGO  

Har du spørsmål? 

Hvis du lurer på noe rundt det å være lærling i Kristiansand kommune, er du velkommen til å sende en mail til: post.laerling@kristiansand.kommune.no