Hun skal lede Flere i arbeid

Ingelill Lærum Pedersen er den som skal lede storsatsingen Flere i arbeid, et program som strekker seg over fem år. Som navnet tilsier, handler det om å få flere i arbeid.

Satsingen er organisert som et femårig program i samarbeid med næringsliv, fylkeskommunen, NAV og universitetet som partnere.  

Programmet skal stimulere systemendringer, utvikle nye modeller og sikre nødvendige grep for å øke antall sysselsatte.

Nå som Lærum Pedersen blir ansatt som programleder er neste trinn å få på plass prosjektledere for de seks temaområdene som programmet skal bestå av. Etter dette blir det full oppstart. Lærum Pedersen trer ikke inn i jobben som programleder før etter sommerenn. 

Her kan du lese mer om programmet, programstyret og den politiske forankringen.  

Omfattende erfaring 

Lærum Pedersen har lang fartstid i Kristiansand kommune. Siden hun startet i 2004 har hun jobbet som sosialkurator, som ruskonsulent og som fagansvarlig på Jegersberg Gård. De siste årene har hun vært rådgiver i kommunalsjefområdet livsmestring og stedfortreder for kommunalsjefen.  

– Jeg har jobbet med mennesker i utenforskap stort sett hele min karriere, og trives med å jobbe med endringsarbeid og krevende prosesser. Jeg har sett hvor viktig det er for folk å få ansvar, få seg jobb og være en del av et fellesskap, slik at de kan stå støtt og kjenne på mestringsfølelse, sier Lærum Pedersen.   

Ingelill Pedersen_lysere_16_9.png

Ingelill Pedersen (foto: Privat)

Opptatt av mennesker i endring 

På spørsmål om hva hun ser mest frem til i jobben som programleder svarer hun at det å jobbe med mennesker i endring og prosessjobbing er spennende. 

– Jeg ser frem til å samarbeide bredt med mennesker som har erfaring innen en rekke spennende fagfelt, alt i fra mennesker som selv har erfart utenforskap til fagfolk, politikere og næringsliv.  

Hun legger til at hun er litt «nerd» og liker oppgaver der hun hele tiden får tenke to skritt frem, samtidig som hun bryner seg på tiltak og hindringer underveis i arbeidet.  

I tillegg til programlederrollen skal hun sjonglere en travel hverdag med tre gutter i alderen fire til 13 år.  

– Dette sikrer avkopling fra programlederrollen straks ettermiddagen starter, smiler Lærum Pedersen, som kopler best av når hun kan løpe en tur i skogen og ha god musikk på ørene.  

Hva er suksesskriteriene til Flere i arbeid?   

– Jeg har en sterk tro på selve programorganiseringen og tenker at grunnmuren som er lagt er genial i form av bred forankring, solid politisk støtte og eierskap. Så blir programmets jobb å se sammenhenger og få til endringer – ved å hele tiden formidle helheten.  

Hun understreker at mandatet programmet har fått sikrer handlingsrom til å utfordre systemene på en helt ny og unik måte.  

Det gjenstår et viktig stykke arbeid før programmet skyter fart for alvor. Nå skal det utarbeides mandater og oppdrag, samtidig som ressurspersoner og prosjektledere skal på plass.  

– Vi skal jobbe som ett lag og sikre gode rammer for laget vårt. Et viktig ledd i arbeidet er å få alle de seks temaområdene til å jobbe for en felles målsetting. Så må vi sikre videre tillit, eierskap, forankring og en tydelig ledelse. Nå jobber vi med å utarbeide et styringsdokument som programstyret skal behandle, sier Lærum Pedersen. 

Forarbeid og forankring  

Den ferske programlederen har stor tro på at Kristiansand kommune vil klare å gjennomføre programmet Flere i arbeid på en god måte, ikke minst på grunn av det solide forarbeidet som er gjort. 

– Oppgaveutvalget som ble utnevnt av politikerne har jobbet grundig. Den brede involveringen har sikret forankring og eierskap. Med dette er det lagt en solid grunnmur, og det er mange dyktige spillere som er med på laget.  
 
Hun forteller videre at en annen grunn til at hun har stor tro på at Kristiansand skal lykkes med arbeidet er at det allerede foregår mye bra arbeid hver dag for å inkludere flere i arbeidslivet og forhindre utenforskap.  

– Det at vi nå organiserer oss som et program gjør at vi får en helhetlig innsats og en unik mulighet til å sikre målsettingen om flere i arbeid i Kristiansand.  

Engasjerte politikere 

Flere i arbeid har bredt politisk eierskap, finansiell støtte – og høye forventninger fra politikerne når det gjelder programmets konkrete resultater.  

– Det at politikerne har skapt dette handlingsrommet, slik at programorganiseringen har blitt en realitet, gjør at det er stor tyngde bak dette arbeidet, slår Lærum Pedersen fast.  

– Bystyret har nedsatt et eget politisk arbeidsutvalg for satsingen, og kommunen har fra før av et eget arbeids- og inkluderingsutvalg. Dette gir en god politisk forankring for videre arbeid.  

– Måten Flere i arbeid skal gjennomføres på er et innovativt og viktig arbeid som skal sikre lokalt handlingsrom for å lykkes med å øke inkludering og mangfold – samtidig som man reduserer utenforskap. Dette er et viktig samfunnsoppdrag som jeg ser frem til å være en del av avslutter Lærum Pedersen.