Høring: Innføring av piggdekkgebyr

Bystyret har vedtatt å innføre gebyr for bruk av piggdekk i deler av Kristiansand kommune. Forslag til forskrift er ute på høring og det ønskes innspill på den foreslåtte gebyrsonen.

Bystyret vedtok 26. mai 2021 å legge ut til offentlig høring forslag til forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr i deler av  Kristiansand kommune.

Hva er formålet med forskriften?

Det er et mål for Kristiansand kommune å redusere utfordringene med svevestøv og gi innbyggerne best mulig luftkvalitet. Reduksjon av andelen piggdekk i trafikken er en viktig medvirkning til å oppnå bedre luftkvalitet og redusere miljø-, helse- og trivselsulemper.

Forskriften innføres i tråd med nasjonale myndigheters målsetning om å redusere bruken av piggdekk. 

Hvor mye vil piggdekkgebyret koste?

Størrelsen på gebyret er fastsatt i sentral forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr. Gebyrsatsene er de samme i hele landet der hvor piggdekkgebyr er innført.

  • Gebyret er fastsatt til 1400 kroner per sesong, 450 kroner per måned og 35 kroner per dag. Har du betalt gebyr i en gebyrsone, er dette også gyldig betaling i andre gebyrsoner.
  • For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer dobles gebyrsatsene.
  • Dersom du kjører med piggdekk i gebyrsonen i Kristiansand uten å ha betalt piggdekkgebyr i forkant, må du betale et tilleggsgebyr på 750 kroner

Ikke forbud mot piggdekk

Vi gjør oppmerksom på at et gebyr ikke medfører et forbud mot bruk av piggdekk. 

Hvor blir gebyrsonen

Gebyrsonen er foreslått å gjelde i området som er merket i kartet under.

Map_siste.jpg

Gebyrsonen skal gjelde de mest svevestøvbelastede delene av Kristiansand kommune. Søgne, Songdalen, Tveit, Ålefjær og Mosby er ikke en del av gebyrsonen. For øvrig bes det om innspill til omfanget av gebyrsonen i høringsrunden.

Hvordan er det foreslått at betaling av gebyret skal foregå?

Det jobbes med å finne gode og brukervennlige betalingsløsninger og det legges opp til at det skal være mulig å betale både med kontanter, per telefon og digitale betalingsløsninger.

Ved kjøring inn i gebyrsonen skal det være godt skiltet i forkant med informasjon om hvor man kan betale gebyret, dersom man ikke allerede har gjort det.

Når skal gebyret gjelde fra?

Det er foreslått at gebyrordningen skal innføres fra piggdekksesongen 2021. Piggdekksesongen er fra 1. november til og med første søndag etter andre påskedag.

Les forslaget til forskrift og høringsbrevet her 

Her kan du lese forslaget til forskrift om innføring av piggdekkgebyr

Høringsbrevet kan du lese her 

Forskriften er også sendt på høring til Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Samferdeselsdepartementet, Agder politidistrikt, Statsforvalteren i Agder, NHO, Norges Lastebilforbund, avdeling Agder, Agder Taxi AS, Taxi Sør AS, Ridel Taxi, Norges Astma- og Allergiforbund, Rådet for Funksjonshemmede, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Folkehelseinstituttet 

Har du innspill til saken?

Fristen for å sende innspill til saken gikk ut 9. august 2021.

Les også:

Modell for innføring av piggdekkgebyr – saksframlegg til bystyrets møte 26.05.21

Sentral forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr

Informasjonsside om luftkvaliteten i Kristiansand

Informasjonsside om innføring av piggdekkgebyr i Kristiansand