Tillater ungdomsaktiviteter - Vg3 på skolen

6. juni ble anbefalingen om at ungdom bør begrense fritidsaktiviteter, opphevet.  Fra 7. juni kan også Vg3-elever møte på skolen igjen.

Kommuneoverlegen har de siste ukene anbefalt at ungdom på videregående skole ikke deltar på fritidsaktiviteter, organisert idrettsaktivitet og trening på treningssenter.

Anbefalingen ble opphevet 6. juni.  Det samme ble anbefalingen om at personer fra ungdomstrinnet og nedover unngår å delta på for mange aktiviteter. 

Fritids- og idrettsaktiviteter må fra 7. juni følge smittevernsveiledere for sin virksomhet.

- Vi har et sterkt ønske om å prioritere barn og unge slik at de ikke pålegges strengere restriksjoner enn det som er nødvendig. Det er lavere smittetall de siste dagene. I møte med Folkehelseinstituttet på kvelden 6. juni konkluderte vi med at det var forsvarlig å åpne opp for idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik. 

Fra og med 7. juni kan også elevene på Vg3 igjen møte fysisk på skolen. Fra 25. mai til og med 4. juni har de vært pålagt digital undervisning. 

Dette gjelder i Kristiansand

Har du spørsmål eller trenger veiledning:
post.arrangement@kristiansand.kommune.no
Tlf: 38 07 50 00