Helse og mestring må redusere tjenester

Helse- og mestringstjenestene i Kristiansand er under stort press, og organisasjonen er satt i gul beredskap. Tilbudet om hjemmehjelp er allerede redusert. Flere tjenester kan bli påvirket.

Brede Skaalerud.jpg

Brede Skaalerud leder et område som er under press. Medarbeidere har gjort en formidabel ekstra innsats i nesten to år. Foto: Anne Lise Norheim.

Helse- og mestringstjenestene i Kristiansand er under stort press, og organisasjonen er satt i gul beredskap. Tilbudet om hjemmehjelp er allerede redusert. Flere tjenester kan bli påvirket i tiden fremover.  

Helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud leder en organisasjon som nå jobber hardt på alle nivå for å møte utfordringene som følger av pandemien.  

Gul beredskap

Organisasjonen ble satt i gul beredskap onsdag. Grønn beredskap er normal drift, gul betegner en krevende situasjon, og rødt innebærer kriseorganisering.  

-Medarbeidere på alle nivåer gjør en formidabel innsats og de har stått i dette i nesten to år. Nå ser vi at utfordringene blir for store i enkelte tjenester, og vi har derfor vært nødt til å nedskalere noe i praktisk bistand, det som før ble kalt hjemmehjelp, sier Skaalerud.  

Nedskalering innebærer å redusere nivået i en tjeneste. Ofte kan nedskalering frigjøre personell til andre oppgaver. Nedskaleringen i praktisk bistand er gjort i samarbeid med brukere og pårørende.  

Hele kommunen gjennomgår

I hele kommunens organisasjon gjennomgås nå nedskaleringsplaner og kontinuitetsplaner. Sykefraværet er høyt, og ledelsen må planlegge for et enda høy​​​​​​​ere sykefravær. Sykefraværet vil ventelig øke også som følge av at personell blir tatt ut i karantene eller isolasjon.  

Karantenereglene ved smitte med omikronvarianten vil innebære ytterligere press på tjenestene. 

-Pandemien er svært uforutsigbar, og vi arbeider nå med å legge planer for at situasjonen kan bli enda mer utfordrende. Vi skal sikre at vi opprettholder tjenester som gjelder liv og helse selv om dette strammer seg enda mer til, og vi skal sikre at vi har et så høyt nivå som mulig på våre andre viktige tjenester, sier Skaalerud.  

Skaalerud var i dag i et informasjonsmøte med blant andre tillitsvalgte og verneombud. 

-Vi har fått løpende informasjon om hva kollegene ute i tjenestene står i, og vi fikk ytterligere informasjon om veldig krevende arbeidsforhold i dag, sier helse- og mestringsdirektøren. 

Kontakt for media  

Direktør helse og mestring
Brede Skaalerud
90 99 07 81