Haraldvigen feriekoloni

Kristiansand kommune har åpnet for søknader til årets feriekoloni.

Haraldvigen feriekoloni er et ferietilbud for barn i alderen 7-13 år. Foto: Haraldvigen.

Med forbehold

- Foreldre og foresatte kan nå søke om ferieopphold for sine barn på Haraldvigen feriekoloni, sier Inger Skarning, førstekonsulent i Oppvekst stab plan og forvaltning.

- Vi må likevel ta forbehold om at årets feriekoloni kan bli endret eller avlyst på grunn av koronasituasjonen, legger hun til. Hun oppfordrer likevel folk til å søke om plass.

Populært tilbud i skjærgården

Tilbudet gjelder for barn i alderen 7 til 13 år og er et populært tilbud.

Haraldvigen ligger flott tilgjengelig i skjærgården og har mange spennende og morsomme aktiviteter til lands og til vanns for barn i målgruppen.

Planlagt ferietilbud i 2021

Årets feriekoloni er planlagt etter skoleslutt i juni-juli. Foreldre og foresatte kan velge mellom tre tidspunkter:

  • Uke 26: 27. juni - 3. juli
  • Uke 27: 4. juli - 10. juli

Oppholdene varer i seks døgn, fra søndag til lørdag.

Mer informasjon

Søknadsskjema, priser og nærmere informasjon finner du her:
Haraldvigen feriekoloni 

Søknadsfristen er 19. april.

Kontakt

Inger Skarning, førstekonsulent, Oppvekst stab plan og forvaltning
Telefon: 412 93 664