Gult nivå i grunnskolen

Grunnskolene i Kristiansand går til gult nivå. Det betyr inndeling i kohorter og økt avstand mellom elever på skolen.

131221 Kristin E Robstad.jpg

Oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad (Foto: Anne Lise Norheim). 

Så raskt som mulig

Gult nivå innføres så fort som mulig, helst allerede fra tirsdag 14. desember.

- Det er nå så mye smitte på skolene at grunnskolene nå går fra grønt til gult nivå. Det betyr blant annet inndeling i kohorter, der klassen regnes som en kohort. Kommuneoverlegen venter dessverre ikke mindre smitte framover, så han har bestemt at skolene fortsetter på gult nivå også når de starter igjen over nyttår. Foreløpig gjelder det til og med 7. januar. Kommuneoverlegen understreker at det er smittevernfaglig riktig å ha elevene i kohorter, og begrense kontakten mellom kohortene. Vi håper dette vil være betryggende både for elever, lærere og foreldre at vi nå går til gult nivå, sier oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad.  

Gult nivå 1.-7. trinn

Gult nivå ungdomsskolen

Når det gjelder valgfag og språkfag på ungdomstrinnet hentes det tiltak fra rødt nivå. Det betyr at undervisningen må skje i den vanlige kohorten eller digitalt. Det blir altså ikke blanding på tvers av etablerte grupper.

Vurderer fortløpende 

I tillegg gjøres det fortløpende vurderinger om det bør innføres hjemmeundervisning på hele eller deler av enkelte skoler. Det vil i tilfelle være kommuneoverlegen som bestemmer det. Hvis bemanning blir uforsvarlig lav, kan kommunalsjefen bestemme eventuell stenging eller hjemmeundervisning for mindre grupper.

Barnehager

Det blir foreløpig ikke forandringer når det gjelder barnehager. Fra og med mandag 13. desember er åpningstidene i de kommunale barnehagene innskrenket til å være 08.00-15.30. Flere private barnehager innfører også kortere oppholdstid. Dette som følge av bemanningssituasjonen.