Graver i krysset Marviksveien/Østre ringvei

Mandag 18. januar starter vi graving i krysset Marviksveien / Østre ringvei på Lund. Det medfører at to fotgjengeroverganger og Østre ringvei retning sør, blir stengt.

Kristiansand kommune fornyer gamle vann- og avløpsrør i Iduns vei parallelt med Østre ringvei.

- Vi er nå kommet til krysset Marviksveien / Østre ringvei, noe som vil ha trafikale konsekvenser, opplyser prosjektleder Jørund Haugland i ingeniørvesenet  

Haugland sier de har valgt å utføre arbeidet i to etapper for at ferdselen for både gående og kjørende skal bli minst mulig hindret. Ved å jobbe på en side av området i gangen, blir det mulig å holde krysset åpent for trafikk, med unntak av Østre ringvei retning sør, som blir stengt av.

Deler av Idunveien og to fotgjengeroverganger blir også stengt og kan forbli stengt i hele graveperioden. Lyskrysset vi blinke gult, noe som medfører at normale vikepliktsregler gelder. 

Illustrasjon 1.png

Området som er merket med «arbeidsområde fase 1» i illustrasjonen utføres først. Arbeidsområdet blir avsperret med betongblokker og trafikken går på utsiden av disse.

Etter seks uker starter arbeidet med den andre etappen. Den farbare veien vil da bli flyttet over til den andre siden. Detaljert plan for denne delen av arbeidet er ikke ferdig ennå, men alt arbeid skal være ferdig til mai.

Trygger skoleveien

Barn ved Wilds Minne skole må bruke alternativ skolevei ved å krysse Østre Ringvei ved den nye Coop butikken. Denne overgangen er svært dårlig belyst og det oppleves at flere bilister kjører langt over fartsgrensen i området. Dette har fått bekymrede foreldre til å ta kontakt og det har blitt gjort tiltak for å trygge skoleveien for barna.

- Ekstra midlertidig belysning over overgangen ved Coop har blitt montert opp. Og vi har satt inn dirigenter som skal hjelpe barna trygt over veien ved start og slutt på skoledagen. Dirigent er også satt inn ved overgangen rett ved Wilds Minne skole, da denne blinker gult i anleggsperioden. Dirigeringen startet 14. desember og tidspunktene dirigentene er på plass er avklart med skolen, sier Haugland.
 
Illustrasjon 2.png

Illustrasjonen viser alternativ skolevei til og fra Wilds Minne skole.

Trafikkdirigentene er på plass i disse tidsrommene 

Tidsrommene det dirigeres i er satt i samråd med Wilds Minne skole og vil endres dersom skolens åpningstider endres. Det er levert eget informasjonsskriv til foreldre og foresatte via skolen.

Det dirigeres i følgende tidsrom:

  • Mandag 08.00 – 08.30 og 13.15-14.15   
  • Tirsdag 08.00 – 08.30 og 13.15 – 15.00
  • Onsdag 08.00 – 08.30 og 13.00 – 14.00
  • Torsdag 08.00 – 08.30 og 13.15 – 14.45
  • Fredag 08.00 – 08.30 og 13.00 – 14.45

SMS varsling til beboere

De nærmeste berørte beboerne vil også bli varslet med kommunens SMS system. Det er kun personer som er folkeregistrert på adressene som får slikt varsel.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Jørund Haugland
E-post: Jorund.Haugland@kristiansand.kommune.no 
Telefon: 413 61 264

Produksjonsleder Hans Ivar Eieland
E-post: Hans.Ivar.Eieland@kristiansand.kommune.no
Telefon: 952 21 082