Gratis busskort for studenter

Studenter som har meldt flytting til Kristiansand etter 1. mai 2021, kan nå søke om gratis busskort for vårsemesteret 2022.

Studenter som har meldt flytting til Kristiansand etter 1. mai 2021, kan søke om gratis busskort for vårsemesteret 2022. Ordningen gjelder ikke studenter fra Agder. (Foto: Agder Kollektivtrafikk)

Kristiansand kommune ønsker å tilby gratis busskort for studenter som tar høyere utdanning og melder flytting til Kristiansand. Ordningen gjelder ikke studenter fra Agder. Busskortet er gyldig på alle ordinære ruter i hele Agder. Unntak er nattbuss, flybuss og ekspressbuss.

Se her for mer informasjon om ordningen.