Godt i gang med bygging av ny kulturskole

Byggingen av den nye kulturskolen på Silokaia går unna og Knuden – Kristiansand kulturskole gleder seg til å kunne ønske nye og eksisterende elever velkommen til nye og flotte lokaler i 2022.

Bygging av ny kulturskole.jpg

På Silokaia er byggingen av den nye kulturskolen godt i gang. Foto: Karoline Rise Nøstdal

Siden første spadetak ble tatt på Silokaia 26. mai 2020 har det skjedd mye i utbyggingen av ny kulturskole. Råbygget er nå på plass, fasadene begynner å bli lukket med vindsperre og lekter og innvendig jobbes det med å få inn overflater, vegger, vinduer og dører. Fasaden på kulturskolen skal i likhet med Kilden – teater og konserthus være bølgete. I disse dager monteres lektene som skal sørge for at den sorte tre-kledningen som skal monteres får en bølgete overflate.

Kulturskolen har vært involvert fra starten av

Karoline Rise Nøstdal.jpg

Karoline Rise Nøstdal var på befaring i det nye bygget på Silokaia tirsdag 4. mai. 

Ansatte i kulturskolen har hatt tung involvering i brukerprosessen og Karoline Rise Nøstdal er blant en av to brukerkoordinatorer som følger prosessen tett. Hun var på befaring i bygget på tirsdag og gleder seg over det foreløpige resultatet.

– Min kollega Tarjei Fjørtoft og jeg har vært involvert i dette prosjektet fra starten av. Tidligere har vi kun hatt plantegninger og modellen å forholde oss til og dette er en viktig milepæl for oss for nå kan vi se omrisset og få en følelse av hvordan alle rom blir. Dette nye bygget blir en stor oppgradering og vi ser veldig frem til dagen vi kan overta bygget og bli klare til undervisningsstart i august 2022, sier Karoline Rise Nøstdal.

Får en skole de kan være stolte av

Bandrom i tilknytning til lydstudio.jpg

I dette rommet skal det bli bandrom i tilknytning til lydstudio. Foto: Karoline Rise Nøstdal

Byggeprosjektet involverer en rekke parter og kulturskolens involvering har vært unikt og bidrar til at de får et bygg som de kan være stolte av.

– Det at kulturskolen er så involvert i byggeprosessen er unikt, og samarbeidet med byggherre, entreprenør, underleverandør og arkitekt har vært bra og det er god dialog. Kulturskolen får nå et bygg vi kan stå inne for og er stolte av og ikke minst at det blir ett samlepunkt for kulturskolen i Kristiansand. Med dette bygget kan vi få inn elever fra ulike bydeler og ha flere produksjoner gjennom kulturelle skolesekken samt kulturrullatoren som også er en del av kulturskolen. Vårt formål med det nye bygget er at dette er lavterskeltilbud som er åpent og inkluderende for alle, sier Rise Nøstdal.

Første bygg i Kristiansand med unik fargesetting på innsiden

Whitebox liten til teater og dans.jpg

I dette lokalet skal det bli whitebox til teater og dans. Enn så lenge er disse veggene grå, men med tiden vil de bli malt i farger som er basert på en ny fargeveileder som er laget av KOI fargestudio og Universell Utforming AS med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Foto: Karoline Rise Nøstdal

Når det er klart for at veggene skal males er fargevalgene ingen tilfeldighet. De er nøye utvalgt basert på en ny fargeveileder for skolebygg for å skape en kulturskole som er fargerik, estetisk og universelt utformet.

– Fargeveilederen er et verktøy og en hjelp til å velge farger som både tilfredsstiller krav og gjør omgivelsene gode å oppholde seg i. Den nye kulturskolen er første bygg i Kristiansand som har støttet seg til denne fargeveilederen som nylig ble lansert. Universell utforming er viktig og med dette velges farger som er tilpasset omgivelsene hvor barna er i fokus hele veien, sier Rise Nøstdal. 

Veien videre

Atrium med trappenisje.jpg

Her bygges det atrium med trappenisje. Foto: Karoline Rise Nøstdal

Parallelt med byggeprosessen skal et kunstutvalg avgjøre hvilke kunstnere som skal utsmykke lokaler innvendig. Dette er skal komme på plass før sommeren 2020. Videre skal alt av utstyr, inventar og interiør på plass og det skal rigges til gode undervisningsrom og øvings- og konsertsaler med godt teknisk utstyr.

Kontaktperson for media

Karoline Rise Nøstdal, mobil: 98 64 11 49 
E-post: karoline.rise.nostdal@kristiansand.kommune.no