Hvordan skal kommunen jobbe strategisk med å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme god helse i hele befolkningen? Dette kan du være med å svare på ved å sende inn dine innspill til ny folkehelsestrategi.

Folkehelse illustrasjon.jpg

Illustrasjon: sunnekommuner.no

Kristiansand kommune skal utarbeide ny folkehelsestrategi. I den forbindelse inviterer vi næringsliv, akademia, offentlige aktører, lag og foreninger, frivilligheten og den øvrige befolkning til å komme med innspill til hvilke strategier kommunen trenger for å utjevne sosiale helseforskjeller og oppnå god helse i hele befolkningen. Det inviteres også til digitalt innspillsmøte fredag 5. mars kl. 14.00 som arrangeres på Teams.

Folkehelsekoordinator Ranveig Odden Foto Kristin Wallem Timenes.jpg

Folkehelsekoordinator Ranveig Odden er prosjektleder for arbeidet med ny folkehelsestrategi. Hun håper mange vil komme med innspill til hva som bør være med og bli prioritert i den nye strategien. Foto: Kristin Wallem Timenes

− Befolkningens helse er vår viktigste ressurs og god folkehelse er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Politikerne har vedtatt at det skal utarbeides en folkehelsestrategi som viser hvordan kommunen skal jobbe strategisk med å fremme god helse i hele befolkningen og møte folkehelseutfordringene, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. I den forbindelse ønsker vi innspill til hva vi bør få med og prioritere i den nye strategien, sier folkehelsekoordinator Ranveig Odden.

Vi vil høre din stemme!

Hvilke nye grep trengs for å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller, skape meningsfulle liv og økt livskvalitet gjennom hele livet, fremme helse og trivsel og forebygge sykdom og lidelse i hele befolkningen?

Dette kan du være med å gi innspill på. Vi har opprettet et digitalt innspillsskjema som vi håper at næringsliv, akademia, offentlige aktører, lag og foreninger, frivilligheten og den øvrige befolkning vil spille inn på. Dette er viktige bidrag og stemmer å ta med inn i arbeidet med strategien.

Du kan sende inn innspill via dette digitale skjemaet:

Innspillsskjema

Skjemaet er åpent frem til 28. mars klokken 12.00.

Inviterer til digitalt innspillsmøte

Kristiansand kommune skal utarbeide ny folkehelsestrategi og inviterer til digitalt innspillsmøte fredag 5. mars kl. 14.00 på Teams. Hør fra kommunen, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Røde Kors, still spørsmål i chatten og bli inspirert til å sende inn digitalt innspill.

Program for dagen

Siste del av innspillsmøtet er lagt opp som workshop. Deltagerne vil bli delt inn i mindre grupper (breakout rooms) og gjennomføre workshopaktivitet. Vi oppfordrer brukere av Teams til å sjekke om denne funksjonen er tilgjengelig.

Spørsmålene som er til diskusjon i workshopen finnes i dette innspillsskjemaet.

Påmelding til innspillsmøtet

Alle som ønsker kan melde seg på, men det er begrensede antall plasser, prinsippet om førstemann til mølla gjelder. 

Du kan melde deg på innspillsmøtet ved å sende en e-post til folkehelsekoordinator Ranveig.Odden@kristiansand.kommune.no

Veien videre

Det er lagt opp til en prosess for å få inn medvirkningsinnspill, både underveis i utarbeidelse av strategiforslaget og en fire uker lang høring før endelig politisk vedtak. Ny folkehelsestrategi skal endelig vedtas i bystyret høsten 2021.

Her kan du lese mer om arbeidet med den nye folkehelsestrategien:

Folkehelsestrategi

Kontaktperson

Har du spørsmål om innspillsskjemaet eller folkehelsestrategien ta gjerne kontakt med folkehelsekoordinator Ranveig Odden, mobil 414 02 078
E-post: Ranveig.Odden@kristiansand.kommune.no