Fullvaksinerte unntas for smitte- og ventekarantene

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik bekrefter at innbyggere som er fullvaksinerte unntas fra smittekarantene og ventekarantene.

Les mer om de forskjellige typene karantene her. 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) presiserer hva som ligger i uttrykket "fullvaksinert"

Smittekarantene gjelder ikke for personer

a.    som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2
b.    har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato
c.    har fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen dersom vedkommende testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten

Ventekarantene gjelder ikke

a.    for personer som er beskyttet mot SARS-CoV-2
b.    dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er beskyttet mot SARS-CoV-2.