Vekkerklokke til frivilligheten - utsatt søknadsfrist

Kristiansand kommune har bevilga 750 000 kr for å stimulere den frivillige aktiviteten når koronasituasjonen tillater det og inn i frivillighetens år 2022. Ny frist for å søke er mandag 31. mai.

hands-2847508_1920.jpg

Foto: Pixabay.com 

Søknadsfristen er satt til 15. mai, men dagen før det som for mange blir ei langhelg, så er det bare kommet inn seks søknader, noe som får administrasjonen til å utsette søknadsfristen til mandag 31. mai.  

- Vi ønsker å hjelpe frivillige lag og foreninger gjennom å dekke økte kostnader grunnet koronatilpasning, men er bekymret for at ikke alle de som burde søke faktisk har fått søkt i, sier leder av kulturutvalget Bjørn Egeli.  

- Jeg er glad administrasjonen har utsatt søknadsfristen og gir samtidig et alarmstøt slik at gode søknader kommer inn. Vi håper den lokale tiltakspakka kan stimulere og skyte fart i aktiviteten også i forbindelse med frivillighetens år i 2022, sier Egeli. Rammen på tilskuddsordningen er 750 000 kr totalt og maksimalt 50 000 kr per søknad. Søkere må være registrert som ideelle organisasjoner (sektorkode 70009) og være registrert i Frivillighetsregisteret. 

Søknadsskjema

Mer informasjon

Kontaktpersoner

Har du spørsmål om tilskuddet kan du kontakte:
Rådgiver frivillighet, Annette Sørlie Stray på e-post eller mobil 90 15 08 89

Fagkonsulent i frivillighetsentralen Heidi Johansen på e-post eller mobil 48 29 58 12