Frister det med en luftig overnatting i sommer?

Hva med å bruke sommeren til å «henge rundt» i nærmiljøet? Nye atferdsregler åpner opp for telting og overnatting i hengekøyer på flere populære turområder i Kristiansand kommune.

Overnatting i hengekøyer har blitt svært populært i det siste. Etter at bystyret vedtok nye atferdsregler for friluft i Kristiansand kommune, har det blitt tillatt å bruke telt og hengekøyer i flere av de mest populære turområdene der det tidligere var forbud mot telting. Ett av disse stedene er Odderøya.

Naturforvalter Trond Johansen viser og forteller i videoen om hvilket sted på Odderøya som er best egnet for telting og overnatting i hengekøye. 

Oppgraderte turløyper

Naturforvalter i kommunen, Trond Johanson, viser gjerne fram Odderøya som eksempel på turområder hvor det nå er lov å telte eller overnatte. Samtidig benytter han anledningen til å vise fram de nylig oppgraderte turløypene på øya. For nå har det virkelig blitt flotte løyper de fleste stedene, takket være midler fra kommunen og tilskudd fra Miljødirektoratet/fylkeskommunen. Ved Odderøya fyr er både Fyrbakken, Fyrstien og Fyrtrappene satt i stand.

Johanson_fyrbakken_Kac.jpg

Før arbeidet med oppgradering av Fyrbakken startet, så stien ut slik som stikkveien inn til venstre. Trond Johanson er veldig fornøyd med arbeidet som er utført av parkvesenet med bistand fra ingeniørvesenet i kommunen.

Odderøya_fyr_kac.jpg

Odderøya Fyr ble opprettet i 1832.  I 1984 ble det satt opp en ny, moderne fyrlykt foran den gamle fyrbygningen og fyrstasjonen ble automatisert.

Fyrtrappene_kac.jpg

Fyrtrappene har også blitt satt i stand og løse steiner har blitt satt på plass igjen.

Her kan du overnatte i telt eller hengekøye på Odderøya

Området i grønt på kartet under viser området hvor du kan overnatte. Kjentfolk anbefaler Østre leir, som det beste stedet. Det er området som er markert med rødt. Her er det et stort flatt og åpent område hvor du kan sette opp telt eller bare knytte hengekøya mellom to trær, så er du klar for natta. Her er det også kort vei til toalett.

Klikk i kartet for å åpne det i en pdf-fil hvor du kan zoome inn i kartet.

Odderøya kart.jpg

Begrensninger i skoleferien

Men, det er et lite men med teltingen. Siden det er mange brukere i området, er det i skoleferien bare lov å sette opp teltet fra klokka 20 om kvelden, og det må være fjernet innen klokka 09 om morgenen. På den måten er det plass til flere i området.

Hvilke områder dette gjelder for, er merket av i den nye forskriften om atferdsregler

Dessuten gjelder friluftslovens bestemmelser om at det bare er tillatt å overnatte i hengekøye, telt eller under åpen himmel i to døgn. På Odderøya vil du sannsynligvis få besøk av en hyggelig representant fra Odderøyas venner om du overskrider dette. Odderøyas venner jobber for å bevare bygninger, forsvarsverk og naturen på øya slik at alle kan få glede av området.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Odderøyas venner. De er til stede, har en stor dugnadsinnsats og har oppsyn med øya og melder fra til oss om det er noe vi må ta tak i, sier Johanson.

Hvilke andre friluftsområder kan du telte på i kommunen?

Med de nye atferdsreglene kan du nå overnatte i to døgn i områder hvor dette tidligere ikke var tillatt, men med begrensinger i skoleferien. Forskriften om atferdsreglene viser områdene hvor det er tillatt, og områder det ikke er tillatt, som for eksempel Bystranda.

Den nye ordningen hvor det ble tillatt med telting og overnatting i områder hvor dette tidligere ikke var tillat er en prøveordning som skal evalueres av bystyret om to år. Det er viktig at bruk av områdene skjer med hensyn til andre brukere og man må være skånsom med naturen. Husk å ta søppel med hjem og bruk friluftstoalettene. Ikke sett opp telt der du ser du fortrenger andre brukere. Sett gjerne opp teltet i utkant av et område. På Odderøya er det nok særlig området ved Østre leir som er godt egnet til telting.

På områder som ikke er nevnt i forskriften, gjelder friluftslovens regler for telting. 

Den nye politivedtekten som ble vedtatt av bystyret i september i fjor gir i tillegg forbud mot telting og bobilcamping i offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk.

Politivedtekter for Kristiansand kommune kan du lese her

Engangsgrill er ikke lov

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

På Odderøya har det vært bålforbud hele året i mange år. Dette er videreført i de nye adferdsreglene. Det er kun på anviste steder dette er tillatt, men ikke i den generelle bålforbudsperioden. 

På Odderøya satte Odderøyas venner ut flere bålpanner for noen år siden, men de ble alle stjålet. Parkvesenet planlegger å etablere en bålplass ved Østre leir. Denne vil komme på plass før sommerferien.Kafeen_kac.jpgPå Odderøya er det kun ett sted du har lov å bruke engangsgrill. Det er ved kafeen, der du kan spørre om lov til å sette engangsgrillen din trygt i grillen deres. Ellers er det strengt forbudt.

Mange andre turområder rundt om i kommunen er tilrettelagt med grill og bålplasser.
– Bruk de tilrettelagte grill- og bålplassene som er godkjent av kommunen, oppfordrer Johanson. Han minner også om at brukt kull er spesielt brannfarlig og må være fullstendig slukket med vann før det kastes i godkjent avfallsdeponi på stedet eller tas med hjem. I områder hvor det ikke er bålforbud oppfordres folk til å gjøre opp ild bare der det er spor etter bål fra før. Legg gjerne en flat stein under bålet og definer bålplassen ved hjelp av et par steiner. Da blir det mindre varige sår i landskapet. Vær oppmerksom på brannfare og respekter den generelle bålforbudstiden. 

Historiske Odderøya

Foruten å være et fantastisk fint og bynært turområde, er Odderøya full av historiske spor. Her finnes kanonstillinger, byggverk og murer som minner om tidligere aktivitet helt tilbake til 1600-tallet.

Østre strandbatteri fra 1904

I 1804 ble Nord Europas største karantenestasjon anlagt på Odderøya. Den var i drift til 1914. Kolerakirkegården ved  Kjerregårdsbukta og karantenemuren ved Bendiksbukta minner om denne virksomheten. Øya har vært i Forsvarets eie helt fram til 1992. Deretter fikk Kristiansand kommune ansvaret for øya, hvor store deler nå er regulert til friområde.

Øya er et yndet turmål og Odderøyas venner gjør en formidabel innsats med å ta vare på området og krigsminnene. De drifter også kafeen som ligger i Vaktmannsboligen ved Søndre batteri. Sjekk Facebooksiden til Odderøyas venner for åpningstider i sommer.

Båndtvang hele året

Rådyrkalv Foto Trond Johanson.jpg

Nyfødte rådyrkalver er svært utsatt for selv små hunder. Foto: Trond Johanson.

Naturforvalteren minner til slutt hundeeierne om båndtvang. Det er lovbestemt båndtvang i hele landet for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Denne båndtvangen er primært for å skjerme dyrelivet. I tillegg kan kommunene innføre egne regler og i Kristiansand ble en ny forskrift om båndtvang innført i januar i år.

Den lister opp områder i Kristiansand kommune hvor det er båndtvang hele året.

Du kan lese hvilke områder dette gjelder i forskriften her 

En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting og skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser.

– Jeg minner om at alt fra fuglereir på bakken til nyfødte rådyrkalver, kan bli forstyrret om hunden løper fritt, understreker Johanson.

Idylliske Odderøya

Odderøya har mange flotte og idylliske steder. Karantenebukta er ett av de stedene. Her kan du spise nistepakka ved benken på bildet eller la deg friste ut i vannet av videoen under.

Karantenebukta_kac.jpg

Idyll ved Karantenebukta.

Tekst og foto: Kari Anne Candasamy