Friskus tilbyr fire gratis temasamlinger for alle foreldre og foresatte

I regi av Friskus arrangeres det fire temasamlinger på Rådhuskvartalet for alle som har ansvar for barn eller planlegger å få barn.

Temasamlingene arrangeres på gitte datoer som strekker seg fra 19. oktober til 1. desember. De omhandler temaene kosthold, følelser og balanse og har en varighet på ca. 2 timer. Samlingene er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe som består av helsesykepleiere, klinisk ernæringsfysiologer, fysioterapeuter og familieterapeuter.

Påmelding

Lenke til påmeldingsskjema finner du her.

Foreldre og foresatte som ønsker å delta må velge «annen kommune/bedrift» under bedrift på påmeldingsskjemaet, og det holder at et foreldrepar gjør èn påmelding per temasamling de ønsker å delta på.

De fire ulike temasamlingene

De ulike samlingene som tilbys er:

Når følelsene står i veien

Hvordan du som forelder kan skille på dine egne følelser og barnets følelser, samtidig være en tydelig og trygg voksen i ditt barns liv. Familieveileder bevisstgjør og åpner for nye perspektiver på egen foreldrerolle.

Samlingen arrangeres den 10. november kl. 13.30 – 15.30. Lenke til samlingen finner du her.

Enkle grep til bra mat

Hvilken mat bør vi kjøpe i butikken, og hva serverer vi barna våre? På denne temasamlingen vil ansatte ved frisklivssentralen belyse hva som inngår i et sunt kosthold. Forhåpentligvis vil du som forelder oppleve at du får noen praktiske tips og at du blir bevisstgjort familiens matvaner.

Samlingen arrangeres den 2. november kl 14-16 og 23. november kl. 13.30-15.30. Lenke til den første samlingen finner du her og den andre her.

Riktig mengde mat – er smart

Synes du det er vanskelig å vite hvor mye mat barnet ditt trenger? Er barnet ditt kresen?  Er barnet ditt selv i stand til å regulere mengden mat, eller har det behov for hjelp til dette? På temasamlingen vil disse spørsmålene bli belyst av klinisk ernæringsfysiolog ved overvektspoliklinikken på Sørlandet sykehus.

Samlingen arrangeres den 26. oktober og 1. desember kl. 13.30 – 15.30. Lenke til den første samlingen i oktober finner du her og i desember her.

Kroppssnakk og kroppsbruk

Hvordan kan du som forelder snakke med barnet ditt, i møte med sin egen kroppsopplevelse og vekt? På denne temasamlingen vil helsesykepleier og fysioterapeut belyse hvordan du som forelder kan tilrettelegge for at barnet ditt kan snakke om kropp, bruke kroppen, samt betydningen bevegelse har for både fysisk og psykisk helse.

Samlingen arrangeres den 19. oktober kl. 13.30-15.30 og den 16. november kl. 13.30-15.30. Lenke til den første samlingen finner du her og til den andre her.

Hva er Friskus?

Friskus er et veiledningstilbud for familier med barn rammet av overvekt og fedme, som holder til ved Familiens hus i Kristiansand kommune. Du kan lese mer om Friskus her.