Fra Mombasa til Kristiansand for å forebygge ekstremisme.

Mandag 8. november får ordføreren besøk av en delegasjon fra Mombasa, Kenya. De skal signere en forlenget intensjonsavtale med Kristiansand om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kristiansand kommune inngikk den første intensjonsavtalen med Mombasa i 2018, og nå skal avtalen forlenges til 2022.

– Årsaken til at Kristiansand har et faglig samarbeid med akkurat Mombasa er at begge parter er med i nettverket Strong Cities, et globalt by-nettverk som jobber for å bekjempe hat, polarisering og ekstremisme, forklarer ordfører Jan Oddvar Skisland.

Nettverket ledes av Institutt for Strategic Dialgue (ISD) - en uavhengig tenketank som jobber med menneskerettigheter, hat og ekstremisme.

– Partnerskapet mellom Mombasa og Kristiansand er et godt eksempel på hva man kan oppnå når byer går sammen for å samarbeide om felles utfordringer og prioriteringer, sier Daniel Hooten, ansvarlig for internasjonale programmer i Strong Cities Network.

Signeres hos ordføreren

Skisland ser frem til å få storfint besøk av guvernør Hassan Ali Joho fra Kenya som ankommer Kristiansand søndag 7. november. Mandag 8. møter han opp på ordførerens kontor for å signere forlenget intensjonsavtale (memorandum of understanding).

Med seg har guvernøren også en delegasjon kenyanere som skal treffe lokalt næringsliv, politi og andre fagfolk innenfor ekstremismeforebyggende arbeid i kommunen. Sammen skal de utveksle erfaringer både i forbindelse med arbeidet mot ekstremisme og polarisering, men også innenfor temaer som turisme, handel og investeringer. Kenyanerne skal være i Kristiansand fra 7. – 10. november før de reiser videre til Oslo der de skal besøke Stortinget og ha samtaler med representanter for regjering, storting og næringsliv.

Ny internasjonal strategi

– Samarbeidet med Mombasa har vist seg å være fruktbart og medfører ingen forpliktelser, presiserer internasjonal koordinator og rådgiver Øyvind Laderud. – I tillegg er samarbeidet i tråd med våre vedtatte mål i kriminalitetsforebyggende plan og mål i kommunens internasjonale strategi. 

I praksis har samarbeidet bestått av en rekke samtaler, utveksling av planverk og erfaringsdeler mellom ressurspersoner i Kristiansand kommune og Mombasa rundt følgende temaer: Barn, ungdom og familier, kriminalitetsforebygging, mobilisering av sivilsamfunnet, ungdomsengasjement, politi – kommune samarbeid, tverrsektorielt samarbeid, utvikling og implementering handlingsplan, og samarbeid med tro og livssynsorganisasjoner.

Fyrtårn

Kristiansand kommune har gjennom sin kriminalitetsforebyggende plan satt seg som mål at Kristiansand skal være et fyrtårn i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme (Kriminalitetsforebyggende plan 2016 – 2024).

– I dette ligger det at vi har ambisjoner om at kommunen vår skal være fremoverlent, innovativ, vi skal søke etter ny kunnskap, nye metoder og nye samarbeidsarena og i tillegg kunne dele av våre erfaringer på området, forklarer kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen. – Vårt systematiske arbeid med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme har fått oppmerksomhet utenfor landets grenser og Kristiansand har de siste årene tatt en internasjonal posisjon når det gjelder dette fagområdet både gjennom vår deltakelse i Strong Cities Network og Nordic Safe Cities (nordisk nettverk mot ekstremisme).

Kontakt for media:

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen, +47 95 23 58 20