Fortsatt strenge korona-tiltak

Formannskapet vedtok 15. mars enstemmig å forlenge perioden med strenge korona-tiltak til og med mandag 29. mars.

Små justeringer

Det er stort sett de samme tiltakene som ble vedtatt i begynnelsen av mars, som nå fortsetter. Dette er forandret når det gjelder forbudet (forskriften) mot arrangementer:

  • Fra før er det lov å feire barnebursdager for barn i samme barnehage- eller barneskolekohort i private hjem. Nå blir det også lov med bursdag for disse i enkelte leide eller lånte lokaler, for eksempel skoler, barnehager eller livssynshus.  Men det blir ikke lov på underholdningssteder som er stengt, for eksempel lekeland og bowlinghaller. 
  • Det blir også tillatt med kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer med profesjonelle deltakere, hvis det ikke er publikum til stede.
  • I forskriften om stenging av serverings- og skjenkesteder er det presisert hvilke steder som skal holdes stengt. Det er også presisert at alle serveringsstedene kan selge mat og alkoholfri drikke som take away-mat.
  • I samme forskrift er det også åpnet for at student- og bedriftskantiner kan selge take away-mat til sine studenter/ansatte. Hovedregelen er da at maten skal spises andre steder enn i kantina.
  • Tidligere er det bestemt at skoledrift fortsetter på rødt nivå for ungdomsskoler og videregående skoler. Dette har tidligere vært en anbefaling, nå er det tatt inn i forskriften.
  • Det samme gjelder for ordningen med ventekarantene. Dette er nå tatt inn i forskriften. Det er straffbart å bryte forskrifter.
  • I forskriften er det fremdeles gitt anledning til at barn og unge under 20 år kan delta i organiserte fritidsaktiviteter. Men kommunen oppfordrer nå om at dette begrenses til én fritidsaktivitet.  

Ellers vedtok formannskapet å videreføre de rådene og anbefalingene som kommunen forventer at vi følger for å bekjempe pandemien. Det handler om munnbind, hjemmekontor, nærkontakter, avstand, bruk av Smittstopp-app og én til én-aktiviteter.

Lokale tiltak 

(Forsidebildet er tatt av Tor Erik Schrøder)