Fortsatt strenge koronatiltak

Kristiansand fortsetter med flere lokale regler og anbefalinger.

Det vedtok formannskapet 26. mai. Reglene og anbefalingene gjelder fra og med 27. mai og til og med 11. juni.

Det er den svært alvorlige smittesituasjonen i Kristiansand som gjør at det fortsatt blir strenge lokale regler og anbefalinger i kommunen. De to siste ukene er det registrert 452 smittede i Kristiansand, 30 av dem med ukjent smittevei.  70 prosent av de smittede er russ eller nærkontakter til russ.

Kommunedirektøren er bekymret for at det store utbruddet blant russen vil kunne føre til at smitten sprer seg til øvrige deler av samfunnet, og at det igjen fører til mer ukjent smitte i befolkningen. Frykten er stor for at lettelser kan føre til at smittesituasjonen kommer så mye ut av kontroll at det raskt kan føre til en større nedstengning.

Derfor er ikke Kristiansand kommune med på alt når resten av landet 27. mai begynner på andre trinn i regjeringens gjenåpningsplan.  

Kommunedirektøren foreslo for formannskapet å fortsette de strenge regler for gjester i hjemmet, deltakere på private sammenkomster og digital undervisning ut uka for elevene på vg3.  Formannskapet sluttet seg til dette. Det samme gjelder et nytt krav om å registrere gjester på serveringssteder.

Vedtaket i formannskapet innebærer også at det fortsatt blir slutt på alkoholservering klokka 22.00. Alkohol skal også fortsatt kun serveres sammen med mat.

Kommunen fortsetter også med anbefalingen om å bruke munnbind inne i det offentlige rom. Det samme gjelder anbefalingen om å begrense skole- og fritidsaktiviteter den kommende tiden.

Barnehage, barneskoler og ungdomsskoler fortsetter på gult nivå, mens videregående fortsatt er på rødt nivå.

Dette gjelder i Kristiansand