Formannskapet og bystyret har møte 26.mai

Onsdag 26. mai klokka 15.30 skal formannskapet ha møte for å ta stilling til om de lokale koronatiltakene skal forlenges til 11. juni 2021. Klokka 17.00 møtes bystyret til sitt ordinære møte.

I tilegg til at formannskapet skal ta stilling til å forlenge de lokale tiltak ønsker man et pålegg om gjesteregistrering ved serveringssteder.

Bystyret skal blant annet behandle årsregnskap og årsberetning for kristiansand kommune, utendøsrbasseng ved Aquarama, drift av Høllen brygge og havneområde og modell for innføring av piggdekkgebyr.

Sakspapir til formannskapet.

Sakspapir til bystyret .

Lenke til kommunens nett-TV. 

 

Her finner du en oversikt over hva som gjelder i Kristiansand.