Hjemmeskole for russen

Offentlige og private videregående skoler i Kristiansand kommune skal holde stengt for elevene på VG3, slik at undervisningen skjer digitalt i perioden 25.05.21 – 28.05.21.

Skolene kan gjøre unntak for elever som har et særlig behov for oppmøte.

Dette er ordlyden i et vedtak fattet av kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik i dag.

Vedtaket er begrunnet med en sterkt økende covid-19-smitte i Kristiansand, og at den største andelen smittede er knyttet til elever på VG3.

- Dette gjør at det etter kommunelegens vurdering er nødvendig å iverksette lokale smittevernstiltak for denne gruppen, for å hindre at smitten sprer seg ytterligere, heter det i vedtaket.

Grundig vurdert

I vurderingen som ligger til grunn, heter det blant annet:

«Kristiansand kommune har hatt et alvorlig smitteutbrudd blant russen den siste uken. Totalt er det registrert 170 smittede russ den 24.05.21. På grunn av den alvorlige situasjonen gikk videregående skole over til rødt nivå 18.05.21, og de fleste elevene på VG3 har frem til nå hatt heldigital undervisning.

Kommunen har hatt høyt fokus på TISK, og store deler av russekullet er testet, og mange er satt i karantene.

Det følger av midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 3 andre ledd, at skoleeier også ved rødt nivå, skal sørge for at alle elever jevnlig og hver uke får et tilbud på skolen.

Dette innebærer at skoleeier i kommende uke, etter regelverket må sørge for at også VG3 elevene får tilbud om dette.

Agder fylkeskommune ser behov for å fortsette med digital undervisning i kommende uke. De mener likevel det er viktig at enkelte elever, som har et særlig behov for dette får mulighet til å møte opp.

Det er blant annet elever som skal gjennomføre eksamen denne uken, og elever som vil kunne ha behov for oppmøte for å kunne få standpunktkarakter. Ellers er det også elever som pga. funksjonshemming har et særlig behov for å ha et stedlig tilbud på skolen.»

Les hele vedtaket her

Kontakt for media

Kommuneoverlege
Styrk Fjærtoft Vik
46 93 16 86

Fylkesdirektør utdanning i Agder fylkeskommune
Arly Hauge
90 97 74 32