Foreslår ikke koronalettelser

Kristiansand bør fortsette med de lokale reglene og anbefalingen om bruk av munnbind. Det er kommunedirektørens råd til formannskapet.

Formannskapet skal ta stilling til forslaget onsdag 12. mai. Kommunedirektøren mener det er smittevernfaglig riktig å fortsette med de lokalene tiltakene som gjelder til og med fredag 21. mai. Tiltakene ble innført på de to siste møtene i formannskapet; 23. april og 5. mai.

Dette gjelder i Kristiansand 

I saksframstillingen heter det at smittesituasjonen i Kristiansand er alvorlig, og fort kan eskalere. Kommuneoverlegens vurdering er at det ikke bør lettes på tiltakene nå. Smittesituasjonen i kommunen tilsvarer risikonivå 3. Det må fortløpende vurderes om tiltakene er tilstrekkelig, eller om det må iverksettes ytterligere tiltak for å snu smittetrenden. Kommunedirektøren støtter kommuneoverlegens vurdering, og anbefaler derfor ikke at det gjøres endringer i den lokale forskriften.

5. mai innførte regjeringen flere lettelser i de nasjonale anbefalingene for grupper som nå er definert som «beskyttet». Lettelsene gjelder ikke i Kristiansand, siden kommunen har en forskrift om hvor mange som kan komme på besøk. Forskriften skiller ikke mellom de som er beskyttet og de som ikke er det.

Kommunedirektøren har vurdert om det er mulig å gi tilsvarende lettelser i forskriften for Kristiansand.

Kommunedirektøren vurderer at det ut ifra rene smittevernhensyn vil kunne være riktig å gi lettelser for «beskyttede» i den lokale smittevernsforskriften, da det er liten smitterisiko. Det er imidlertid en rekke etiske og juridiske problemstillinger som må utredes, og tas stilling til, for å kunne gi lettelser i en forskrift for enkelte grupper i samfunnet.  Et slikt arbeid er nå i gang på nasjonalt nivå, og konklusjonen vil få betydning for kommunene. Kommunedirektøren anbefaler derfor å videreføre den lokale forskriften i Kristiansand.  

Sakspapirer 

Nett-TV – 12. mai fra kl. 10.30