Foreslår flere lettelser

Kommunedirektøren foreslår en rekke lettelser i koronatiltakene. Men det legges ikke opp til å åpne på samme nivå som resten av landet. Formannskapet behandler saken 9. juni klokka 11.25.

Formannskapet skal behandle videre koronarestriksjoner 9. juni. Møtet begynner klokka 09.00.
Behandlingen av saken begynner klokka 11.25. 

Sakspapirer

Nett-TV

Kommunedirektøren står fast på at dagens forskrift blir stående som planlagt til og med søndag 13. juni.

Deretter legges det opp en mindre streng forskrift fra og med mandag 14. juni og til og med søndag 20. juni. Det foreslås at enkelte av dagens forbud og påbud forsvinner eller blir mindre strenge.

Foreslåtte lettelser

 • Det blir tillatt med offentlige arrangementer tilsvarende trinn 1 i den nasjonale gjenåpningsplanen. (Norge er på trinn 2).

Det betyr:

- Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser

- Maks 100 på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

- Maks 200 personer på utendørs arrangement, likevel 200 x 3 der alle sitter på faste tilviste plasser.

- Maks 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.

- Inntil 10 personer til private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. Utendørs er maks antall 20. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole som kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

 • Åpner fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, museer, kino, teater, konsertsteder og andre offentlige steder/virksomheter hvor det foregår kultur og underholdningsaktiviteter. Disse er stengt i dag 
 • Tillater skjenking av alkohol – også uten matservering – til klokka 22.00.
 • Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.
 • Går fra påbud til anbefaling om hjemmekontor.
 • Ned til gult nivå også på videregående skoler. 
 • Avslutningsturer for skoleelever kan gjennomføres på visse vilkår.
 • Det blir tillatt å være fysisk til stede på universitetet, høgskoler og fagskoler.

Beholde

Kommunedirektøren foreslår å beholde:

 • Forbudet mot for mange gjester hjemme og på hytta, men maksantallet økes fra 5 til 10. Personer som er beskyttet skal fortsatt regnes med i antallet personer. 
 • Forbudet mot innendørs idrett for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Påbudet om munnbind inne i det offentlige rom.
 • Påbudet om utvidet ventekarantene.
 • Påbudet om registrering av gjester på serverings- og skjenkesteder.
 • Påbudet om at treningssentre (unntak som i dag), svømmehaller (unntak som i dag) og innendørs lekeland skal holdes stengt. 

- Vi har oppnådd å få redusert smittetallene i løpet av den siste uka, men fortsatt er det grunn til å mistenke at vi har smitteførende personer som ikke er klar over at de er smittet. Dette gjør at det er behov for å videreføre de strenge tiltakene til over helga. Deretter kan vi ikke gå direkte tilbake til den nasjonale gjenåpningsplanen, men må beholde enkelte tiltak for å unngå at vi igjen får en bratt stigning i smittetallene, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.