Foreslår færre på arrangementer

Kommunedirektøren foreslår å halvere antallet som kan møtes til offentlige arrangementer. Formannskapet behandler forslaget om det nye koronaforbudet onsdag 5. mai.

Møtet begynner klokka 09.00, og kan følges på nett-TV. 

Sakspapirer

Nett-TV

Kommunedirektøren foreslår også å fortsette med forbudene mot mer enn fem gjester hjemme, og forbudet mot å samles flere enn fem til innendørs private samlinger andre steder. Også anbefalingen om bruk av munnbind inne i det offentlige rom, skal fortsette til og med fredag 21. mai.

Det som er nytt til onsdagens møte er forslaget om at det - fra og med søndag 9. mai til og med fredag 21. mai - blir forbudt:  

  • med flere enn 50 personer på innendørs arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • med flere enn 100 personer på utendørs arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.
  • med flere enn 300 (3x100) personer utendørs med faste, tilviste sitteplasser.

Den nasjonale regelen tillater dobbelt så mange for alle tre kategoriene.