Forbereder tøffe tak

Kristiansand kommune som organisasjon forbereder seg på tøffe tak som følge av pandemien. - Vi har nå lagt planer for hvordan vi håndterer det som kan komme de nærmeste ukene, sier beredskapssjefen.  

Sigurd Paulsen.JPG

Beredskapssjef Sigurd Paulsen sier organisasjonen er godt forberedt på at koronasituasjonen vil utvikle seg fremover, og at kolleger på alle nivåer forsetter å stå på for å sikre at hjulene går rundt. Foto: Kristiansand kommune

-Vi har rekordstor smitte og dette går ut over kommunens evne til å gi alle tjenester. Vi har nå klart for oss hvordan vi møter jula og de første dagene i det nye året dersom det blir enda mer krevende, sier beredskapssjef Sigurd Paulsen.  

Paulsen mener Kristiansand kommune er godt rigget for utfordringer som den står i nå, og organisasjonen er godt forberedt på det som kan komme. 

Beredskapen høynet

Beredskapen er høynet i store deler av organisasjonen. Dette er status i dag 21. desember:  

  • Helse og mestring er i oransje beredskap (trinnet før rødt) 
  • Oppvekst er i gul beredskap 
  • Enhetene beredskap og kommunikasjon er begge i gult beredskap 

Nå gjennomføres en plan i tre deler. Planen er besluttet av kommunedirektørens ledergruppe. 

  • Rekruttere flere til smittesporing 
  • Enkelte tjenester nedskaleres for å frigjøre ressurser 
  • Mobilisere ressurser som kan være klare for innsats i helse og omsorg 

-Vi har fått tak i flere personer til å drive smittesporing. Smittesporing er mer krevende enn mange vet. De skal veilede, og svare trygt og tydelig på spørsmål fra innbyggere som kan være i veldig ulike og krevende situasjoner, sier beredskapssjefen.  

Enkelte tjenester kan nedskaleres for å frigjøre personer og andre ressurser. Tilbudet om hjemmehjelp er allerede redusert. Flere tjenester kan bli påvirket i tiden fremover.    

-Innbyggere og ansatte som blir berørt, blir involvert når vi er nødt til å nedskalere tjenester, sier Paulsen.  

Sikre liv og helse

Kommunens område helse og mestring opplever stort press. Ansatte har gjort en formidabel innsats i til tider svært krevende situasjoner, og karanteneregler bidrar til at fraværet i viktige tjenester er svært høyt.  

Helsetjenestene har høyeste prioritet hvis situasjonen strammer seg til. Dette for å sikre at befolkningen får nødvendige tjenester som er viktig for liv og helse. 

Arbeidet med å sørge for at nok folk kan være på jobb i januar og februar er godt i gang.  

Finner folk

-Vi går i egne rekker og finner personell som kan påta seg å jobbe på avdelinger med behov for folk. Kompetanse er kartlagt, og mange forespørsler har gått ut både internt og eksternt, sier Paulsen.  

Ledelsen i helse og mestring drøfter prosessen ved nedskalering og omplassering med tillitsvalgte.  

-Pensjonerte sykepleiere og leger drar et stort lass på vaksinasjonssenteret, og vi leier inn personell fra private helsetjenester, sier Paulsen.  

Frivillige bidrar

Beredskapssjefen løfter også frem den store og viktige rollen frivilligheten spiller i situasjonen som nå påvirker alle.  

-Sivilforsvaret er i full gang på testsenteret på Vågsbygd kultursenter, og Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Kristiansand Sanitetsforening har spilt store og viktige roller, sier Sigurd Paulsen. 

Kontakt for media 

Beredskapssjef 
Sigurd Paulsen 
97 533927