Fokus på samarbeid med Nordic Safe Cities

Denne uken her skal Kristiansand kommune vise hvilken jobb vi gjør for å motvirke hatfulle ytringer, ekstremisme, radikale holdninger og for å jobbe for gjensidig respekt og trygghet i samfunnet.

Den siste tiden har det vært mye fokus på ytringsfrihet og hatkriminalitet. Du kan lese artikkelen om hatkriminalitet og skrive under vår underskriftkampanje mot hatytringer her.  

Hvem er Nordic Safe Cities? 

“The ambition in Nordic Safe Cities is to make the Nordic region a global pioneer for the prevention of all forms of extremism while still being deeply rooted in our Nordic and democratic history and values.” 

SCT short intro.gif

Kristiansand kommune er medlem av Nordic Safe Cities sitt nettverk. Organisasjonen jobber for å forebygge ekstremisme og hat. De bygger på nordiske verdier av demokrati, ytringsfrihet, likestilling, gjensidig respekt og tillit til å takle ekstremistisk vold og hat. Nordic Safe Cities deler sin beste praksis over hele Norden, viser Norden i utlandet, og samarbeider med internasjonale partnere om global fred og sikkerhet.  

Nordisk ministerråd initierte Nordic Safe Cities i 2016. Siden den gang har de samlet mer enn 40 byer og +800 eksperter og fagpersoner fra Norden i felles aksjon for tryggere byer. Nordic Safe Cities er en ideell organisasjon med base i København. Vi er stolte over å være en del av arbeidet deres.  

Kristiansand kommune som ambassadør 

Denne uken her kan du se Kristiansands deltakelse på følgende plass i tillegg til kommunens sosiale medier. 

NSC logo.png

Nordic Safe Cities 

Nordic Safe Cities Twitter   

Nordic Safe Cities LinkedIn