Flott markering av frigjørings- og veterandagen

Lørdag 8. mai var det flere fine markeringer av frigjørings- og veterandagen i Kristiansand.

76 år siden freden

8 mai 2021 Bekransing Kristiansand Kirkegård.jpg

Fra bekransingen av russiske og tyske krigsgraver på Kristiansand kirkegård 8. mai. Foto: Tore Løvland

Fra Tveit i øst til Søgne i vest ble det holdt taler, spilt fanfarer og lagt ned kranser. På en sterk og fin måte ble det markert at det er 76-år siden Norge ble et fritt land etter fem år lang tysk okkupasjon under 2. verdenskrig. Og ikke minst er frigjørings- og veterandagen til også for å hedre de kvinner og menn som i nyere tid har kjempet for frihet i internasjonale operasjoner.

Flere av bekransningene er blitt flyttet fra 17. mai til 8. mai, siden minnesmerkene som tradisjonelt er blitt bekranses nasjonaldagen har direkte tilknytning til krigen og frigjøringsdagen.

14 kransnedleggelser

8 mai Emily J. Taxerås og Malak Fahrat.jpg

Emily J. Taxerås og Malak Fahrat holdt tale ved Søgne kirke. Foto: N247

Det ble lagt ned 14 kranser på forskjellige minnestøtter og bautaer denne dagen. Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland holdt en rørende og sterk tale ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Ordfører Jan Oddvar Skisland la ned krans ved minnesmerket over falne fra Kristiansand 1940-45, mens det var ungdomsskoleelevene Synne Strøm Fladstad, Emily J. Taxerås, Malak Farhat og Rebecca Larsen som holdt taler og la ned kranser i Søgne og Songdalen.

Fant hverandre i Kosovo

8 mai Rebecca Larsen legger ned krans.jpg

Rebecca Larsen la ned krans på minnesmerket ved Greipstad kirke. Foto: N247

For Rebecca Larsen, som la ned krans ved Greipstad kirke, var dette en nær og spesiell opplevelse. Pappa Dag-Terje Larsen er veteran, og har tjenestegjort både i Libanon og Kosovo. Det var i Kosovo Dag-Terje traff Vjosa, som senere skulle bli hans kone og mammaen til Rebecca. Tidlig på 2000 tallet jobbet Vjosa for FN i Kosovo, og gjennom Dag-Terjes tjeneste som militærpoliti samme sted, oppstod det søt musikk mellom Dag-Terje og Vjosa, og de giftet seg i 2002.

Under markeringen i Tresse holdt ordfører Jan Oddvar Skisland dagens tale. Luftforsvarets Skolesenter Kjevik delte ut medaljer på vegne av forsvarssjefen til menn og kvinner som tidligere har deltatt i internasjonale operasjoner. Det musikalske innslaget stod Tveit Union for, og samlingen ble avsluttet med tre saluttskudd fra kanonene til Christianssand Artillerie Compagnie.

Tidsvitner på 97 og 94 år

8 mai veteraner.jpg

Tidsvitnene og veteranene fra 2. verdenskrig, 97-årige Gunvald Greibesland (sittende) og Ole Furuholt (94) fra Kristiansand fikk takk av ordfører Jan Oddvar Skisland for sin krigsinnsats for mer enn 76 år siden. Foto: Mette S. Breland

Etter arrangementet i Tresse inviterte ordfører tidsvitner, veteraner og medaljemottakere til en enkel markering på hotell Norge. Tidligere år har det vært middag på Christianholm festning med mange gjester, men det ble avlyst på grunn av smittevernhensyn.

Ordfører Jan Oddvar Skisland hadde blant annet gleden av å hedre tidsvitnene Gunvald Greibesland (97) og Ole Furuholt (94). De to veteranene fra 2. verdenskrig var i 2020 invitert til en stor frigjøringsmiddag i Oslo rådhus som det aldri ble noe av på grunn av koronapandemien. Nå ble det lokal heder i stedet med fine ord og takk fra ordfører for innsats for fedrelandet.

8 mi Medaljer.jpg

Under middagen fikk også ekteparet Hilde Moen og Christian Unander (bildet) fra Birkeland velfortjente medaljer for sin tjeneste i Libanon, delt ut av Luftforsvarets Skolesenter Kjevik.

Flere av 8. mai-markeringene ble strømmet på Facebook-siden til Kristiansand kommune.