Flere får oppfriskningsdose

Det åpnes nå for vaksinering av flere grupper mot korona. Blant annet kan personer i risikogruppene i alderen 18 – 64 nå bestille time til vaksinering. Det er drop-in enkelte dager for dem fra 60 til 64.

Kjersti Alice Jortveit.JPG

Vaksinering regnes som ett av de viktigste grepene mot korona, og ansatte på Kristiansand vaksinasjonssenter med avdelingsleder Kjersti Jortveit i spissen står på for at flest mulig skal få mulighet. Foto: Børge R. Nilsen, Kristiansand kommune.

- Vi har kommet så langt med vaksineringen av gruppene over 65 års alder at vi vil slippe til flere, sier leder av Kristiansand vaksinasjonssenter på Sørlandssenteret, Kjersti Jortveit.  

Se åpningstidene for de enkelte gruppene i det blå feltet nedenfor. 

Økt andel vaksinerte

Dermed kan andelen innbyggere som er vaksinert med oppfriskningsdose øke enda mer før jul. Per 6. desember viser tallene at 66% av innbyggerne i alderen 65-75 har nå fått oppfriskningsdosen, og 82% av innbyggerne i alderen 75-84 har fått den.  

Svært mange av de som har fått sin oppfriskningsdose har fått den på drop-in. Det vil si uten timeavtale.

Personer i alderen 65 og eldre kan fremdeles få oppfriskningsdosen. De kan få den på drop-in eller ved å bestille time på helsenorge.no. 

Det samme gjelder helsepersonell som ennå ikke har fått oppfriskningsdosen.  

To nye grupper

Det er nå to nye grupper som kan få oppfriskningsdose: 

Personer i alderen 18 – 64 som tilhører risikogruppene kan få oppfriskningsdose når det er gått 5 måneder etter andre dose. Disse må bestille time på helsenorge.no. 


Personer i alderen 60 – 64 kan få oppfriskningsdose med Moderna enkelte dager. Denne aldersgruppa må også vente i 5 måneder fra andre dose til oppfriskningsdose.   

Det vaksineres med Pfizer og Moderna alle dager. 

De ansatte har matpause fra 12.00 til 12.30.

Husk ID og riktig intervall før oppfriskningsdose. 

Åpningstider 

Sørlandssenteret

 

Fredag 21. januar:

10.00–12.00 og 12.30-16.00. Timebestilling

 

Mandag 24. januar:

10.00–12.00 og 12.30-16.00. Timebestilling og drop-in.

 

Tirsdag 25. januar:

10.00–12.00 og 12.30-16.00. Timebestilling og drop-in.

 

Onsdag 26. januar:

10.00–12.00 og 12.30-14.00. Timebestilling
14.00-19.00. Drop-in

 

Torsdag 27. januar:

10.00–12.00 og 12.30-16.00. Timebestilling og drop-in.

 

Fredag 28. januar:

10.00–12.00 og 12.30-16.00. Timebestilling og drop-in.

 

Vaksinasjon andre steder:

 

Torsdag 27. januar:

09.30 - 14.30: Drop in på Kongsgård skolesenter

Fredag 28. januar:

10.00 – 12.00 og 12.30-16.00: Drop-in i Rådhuskvartalet.

 

Vaksinasjon barn 5 – 11 år:

Fredag 28. januar:

10.00–12.00 og 12.30-16.00. Drop-in og timebestilling. Timebestilling på helsenorge.no er ikke mulig for barn 5 11 år. Ring vaksinetelefonen 38 07 50 00 - tastevalg 6.

 

Alle - dose 1 og 2

Alle innbyggere som ikke har fått første eller andre dose bestille time på helsenorge.no

Personer i risikogruppene (18-64 år) - oppfriskningsdose

Innbyggere som ble definert til å tilhøre risikogruppene da de fikk første og andre dose, regnes også som til risikogruppene for oppfriskningsdose. 

 

Er du i risikogruppene, er det ikke ønskelig at du kommer på drop-in. Årsaken er i hovedsak at en ikke ønsker at du skal stå i kø. 

 

Bestill time til oppfriskningsdose på helsenorge.no. Det åpnes bare for bestilling for personer som står for tur til vaksinering.

 

Husk intervallet på 4,5 måned fra dose 2. 

18- og eldre oppfriskningsdose

Alle innbyggere som har fylt 18 år kan bestille time til oppfriskningsdose på helsenorge.no.

 

Husk intervallet på 4,5 måned fra dose 2. 

 

Kommuneoverlegen anbefaler også Moderna som oppfriskningsdose selv om du har fått Pfizer eller AstraZeneca som første eller andre dose. 

 

"Vi vurderer mRNA-vaksiner fra Pfizer og Moderna som likeverdige, både når det gjelder effekt og bivirkninger. Dermed er det gode løsninger samme hvilken av disse typene som gis som oppfriskningsdose. FHI har bekreftet at denne vurderingen også gjelder for de som fikk AstraZeneca som første dose."

 

16- og 17-åringer

Denne gruppen har i hovedsak fått første og andre dose gjennom skolene. De som ikke har fått vaksinert seg, kan bestille time på 38 07 50 00 - tastevalg 6 eller møte til drop-in.

Husk at dokumentert gjennomgått covidsykdom gjelder som én dose.


Denne aldersgruppen får bare Pfizer.

12-15-åringer

De fleste i aldersgruppa er vaksinert i samarbeid med skolene. De skal bare ha én dose, og dokumentert covidsykdom gjelder som én dose.


Personer som ikke har fått vaksinedosen kan ringe 38 07 50 00 - tastevalg 6 eller komme på drop-in. 


Denne aldersgruppen får bare Pfizer.


Personen må være fylt 12 år og det gjelder helt spesielle regler for samtykke fra begge foreldre for denne gruppen. Les mer her

Immunsupprimerte  - dose 3

Bestill time til dose på helsenorge.no. Det må ha gått minst 4 uker siden dose 2.

Immunsupprimerte  - oppfriskningsdose (vaksine nr. 4)

Bestill time til oppfriskningsdose på helsenorge.no. Det må ha gått 3 måneder siden dose 3. 

Timebestilling: 

De fleste (se over) kan bestille på helsenorge.no

De andre kan ringe vaksinetelefonen: 
38 07 50 00 - tastevalg 6

- Vi holder oss til samme definisjon av risikogrupper som ved første og andre dose. Så dersom du ble definert inn i risikogruppen ved tidligere vaksinering, er du fremdeles registrert som dette, sier Jortveit.  

Folk skal altså slippe å vurdere selv om de tilhører en risikogruppe eller ikke.  

Moderna

- Vi har svært god tilgang på vaksine fra Moderna, derfor åpner vi nå også for at personer fra 60 til og med 64 kan få oppfriskningsdose med denne vaksinen enkelte dager, sier Jortveit.  

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik sier at Moderna-vaksinen anbefales til oppfriskningsdose uavhengig av hvilken vaksine du har fått som dose en eller to.  

- Vi vurderer mRNA-vaksiner fra Pfizer og Moderna som likeverdige, både når det gjelder effekt og bivirkninger. Dermed er det gode løsninger samme hvilken av disse typene som gis som oppfriskningsdose. FHI har bekreftet at denne vurderingen også gjelder for de som fikk AstraZeneca som første dose, sier han.  

Personer som ikke har fått sin første eller andre dose, kan komme på drop-in eller bestille time til vaksinering når de måtte ønske. 

Bestill time: 

helsenorge.no

Vaksinetelefon: 38 07 50 00 - tastevalg 6

Kontakt for media

Avdelingsleder Kristiansand vaksinasjonssenter
Kjersti Jortveit
41 50 82 86