Flere får oppfriskningsdose

Det åpnes nå for vaksinering av flere grupper mot korona. Blant annet kan personer i risikogruppene i alderen 18 – 64 nå bestille time til vaksinering. Det er drop-in enkelte dager for dem fra 60 til 64.

Kjersti Alice Jortveit.JPG

Vaksinering regnes som ett av de viktigste grepene mot korona, og ansatte på Kristiansand vaksinasjonssenter med avdelingsleder Kjersti Jortveit i spissen står på for at flest mulig skal få mulighet. Foto: Børge R. Nilsen, Kristiansand kommune.

- Vi har kommet så langt med vaksineringen av gruppene over 65 års alder at vi vil slippe til flere, sier leder av Kristiansand vaksinasjonssenter på Sørlandssenteret, Kjersti Jortveit.  

Se åpningstidene for de enkelte gruppene i det blå feltet nedenfor. 

Økt andel vaksinerte

Dermed kan andelen innbyggere som er vaksinert med oppfriskningsdose øke enda mer før jul. Per 6. desember viser tallene at 66% av innbyggerne i alderen 65-75 har nå fått oppfriskningsdosen, og 82% av innbyggerne i alderen 75-84 har fått den.  

Svært mange av de som har fått sin oppfriskningsdose har fått den på drop-in. Det vil si uten timeavtale.

Personer i alderen 65 og eldre kan fremdeles få oppfriskningsdosen. De kan få den på drop-in eller ved å bestille time på helsenorge.no. 

Det samme gjelder helsepersonell som ennå ikke har fått oppfriskningsdosen.  

To nye grupper

Det er nå to nye grupper som kan få oppfriskningsdose: 

Personer i alderen 18 – 64 som tilhører risikogruppene kan få oppfriskningsdose når det er gått 5 måneder etter andre dose. Disse må bestille time på helsenorge.no. 


Personer i alderen 60 – 64 kan få oppfriskningsdose med Moderna enkelte dager. Denne aldersgruppa må også vente i 5 måneder fra andre dose til oppfriskningsdose.   

Åpningstider vaksinasjonssenteret

Gyldenløves gate 2b (mellom Markens gate og Vestre Strandgate)

 • Tirsdag, onsdag og fredag: 09.00-12.00  og 12.30-15.00 
  Timebestilling og drop-in hele dagen.
 • Husk legitimasjon med fødselsnummer og bilde når du skal vaksineres. Utgått pass er gyldig i denne sammenhengen.
 • Pass på at det har gått lang nok tid mellom hver koronavaksine. 
 • Influensavaksine og koronavaksine kan settes samtidig
 • Personer 30 år eller yngre anbefales vaksinering med Pfizer.
 • Du kan vaksinenes med Pfizer eller Moderna, uavhengig av hvilken vaksine du har fått tidligere. 
 • De ansatte på vaksinasjonsenteret har matpause fra 12.00 til 12.30.

Foto av vaksinasjonssenteret

 

Timebestilling: 

Timebestilling anbefales. De fleste (se under) kan bestille på helsenorge.no

Dersom du ikke klarer bestille time på helsenorge.no, kan årsaken være at det ikke er gått tilstrekkelig tid siden forrige dose, eller at du ikke er i riktig aldersgruppe.

De som ikke kan bestille på helsenorge.no, kan ringe vaksinetelefonen: 
38 07 50 00 - tastevalg 6. Telefonen er åpen klokka 10.00-14.00 mandag-fredag. 

 • Det må ha gått minst 4 måneder siden du tok oppfriskningsdose 1. 
 • Hvis du har hatt korona, får du best effekt ved å vente 3-4 måneder fra du ble frisk til du tar oppfriskningsdose 2. Minimumstiden å vente er fortsatt 3 uker. 
Alle - vanlig dose 1 og 2 (grunnvaksinering)

Alle innbyggere som ikke har fått første eller andre dose kan bestille time på helsenorge.no

12-15-åringer - grunnvaksinering 

De fleste i aldersgruppa er vaksinert med en dose i samarbeid med skolene. De vaksineres med både en og to doser hvis de og foresatte ønsker det. 

Personer som ikke har fått vaksinedosen kan ringe 38 07 50 00 - tastevalg 6 eller komme på drop-in. 

Denne aldersgruppen får bare Pfizer.

Personen må være fylt 12 år og det gjelder helt spesielle regler for samtykke fra begge foreldre for denne gruppen. Les mer her

16- og 17-åringer - grunnvaksinering

Denne gruppen har i hovedsak fått første og andre dose gjennom skolene. De som ikke har fått vaksinert seg, kan bestille time på 38 07 50 00 - tastevalg 6 eller møte til drop-in.

Husk at dokumentert gjennomgått covidsykdom gjelder som én dose.

Denne aldersgruppen får bare Pfizer.

12-17-åringer med alvorlig grunnsykdom - oppfriskningsdose 1

Dette er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer.

FHI anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom tilbys en oppfriskningsdose. Se hvem som tilhører gruppen.

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

18 år  og eldre - oppfriskningsdose 1

Alle innbyggere som har fylt 18 år kan bestille time til oppfriskningsdose 1 på helsenorge.no.

Husk intervallet på 4 måneder mellom vanlig dose 2 og oppfriskningsdose 1. 

Kommuneoverlegen anbefaler også Moderna som oppfriskningsdose selv om du har fått Pfizer eller AstraZeneca som første eller andre dose. 

"Vi vurderer mRNA-vaksiner fra Pfizer og Moderna som likeverdige, både når det gjelder effekt og bivirkninger. Dermed er det gode løsninger samme hvilken av disse typene som gis som oppfriskningsdose. FHI har bekreftet at denne vurderingen også gjelder for de som fikk AstraZeneca som første dose."

Personer i risikogruppene (18-64 år) - oppfriskningsdose 1

Innbyggere som ble definert til å tilhøre risikogruppene da de fikk første og andre dose hos fastlegen, kan få oppfriskningsdose 1. 

Er du i risikogruppene, er det ikke ønskelig at du kommer på drop-in. Årsaken er i hovedsak at en ikke ønsker at du skal stå i kø. 

Bestill time til oppfriskningsdose på helsenorge.no

Husk intervallet på 4 måneder mellom vanlig dose 2 og oppfriskningsdose 1. 

Gravide - oppfriskningsdose 1 og 2

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

FHI anbefaler derfor at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.

Bestill time til dose på helsenorge.no. Det må ha gått minst 4 måneder siden forrige vaksine. 

Personer i risikogruppene (18-64 år) - oppfriskningsdose 2

Innbyggere som ble definert til å tilhøre risikogruppene da de fikk første og andre dose hos fastlegen, kan få oppfriskningsdose 2. 

Er du i risikogruppene, er det ikke ønskelig at du kommer på drop-in. Årsaken er i hovedsak at en ikke ønsker at du skal stå i kø. 

Bestill time til oppfriskningsdose på helsenorge.no

Husk intervallet på 4 måneder mellom oppfriskningsdose 1 og 2. Se hvem som tilhører gruppen.

18 år og eldre - oppfriskningsdose 2

Alle personer som har fylt 18 år i 2022, kan få oppfriskningsdose 2. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.

Det må ha gått minst 4 måneder siden du tok oppfriskningsdose 1. 

Hvis du har hatt korona, må det ha gått minst tre uker fra du ble frisk til du tar oppfriskningsdose 2. FHI anbefaler å vente 3-4 måneder.  

Immunsupprimerte  - grunnvaksinering 

Immunsupprimerte får tre doser som grunnvaksinering. Bestill time på helsenorge.no

Immunsupprimerte  - oppfriskningsdose 1 (vaksine nr. 4)

Bestill time til den første oppfriskningsdosen på helsenorge.no. Hvis du opplever problemer med bestilling, ring vaksinetelefonen eller møt til drop-in.
Det må ha gått 3 måneder siden dose 3.

Immunsupprimerte  - oppfriskningsdose 2 (vaksine nr. 5)

Bestill time til oppfriskningsdose 2 på helsenorge.no. Hvis du opplever problemer med bestilling, ring vaksinetelefonen eller møt til drop-in.
Det må ha gått 4 måneder siden dose 4.

Gjelder immunsupprimerte

Slik kan du dokumentere at du skal ha oppfriskningsdose som immunsupprimert:

Brev fra spesialisthelsetjenesten:

Brev fra sykehuset med som bekrefter dette. Du tar med deg brevet til vaksinasjonssenteret dagen du skal vaksineres. 

Ved oppmøte på vaksinasjonssenteret ivaretar vi taushetsbelagt informasjon. Dersom man ikke ønsker å vise diagnose eller medisin ved registrering på senteret, så er dette brevet fra spesialisthelsetjenesten det beste alternativet.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må ha dette brevet fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Notat som viser diagnose:

Alle som har en diagnose som på listen nedenfor, kan få tredje dose hvis de kan vise frem et notat som viser diagnosen fra sykehus eller fastlege.

Notatet tar du med deg dagen du skal vaksineres, og du viser det frem til personen som registrerer.

Dette gjelder:

 • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon   alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon  

Du bruker immundempende medisin:

En annen gruppe som kan få tredje dose vaksine, er pasienter som bruker immundempende medisin.

Da må du dokumentere på vaksinasjonssenteret at du bruker minst en av medisinene på denne listen.  

Du kan dokumentere at du bruker en medisin på flere måter. Du kan vise frem elektronisk resept på helsenorge.no, resept på papir, eller du kan for eksempel ha med emballasje eller medisin med ditt navn på, fra apotek.

Hovedsaken er at personellet på vaksinasjonssenteret får dokumentert din medisinbruk.

Bemerk: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

- Vi holder oss til samme definisjon av risikogrupper som ved første og andre dose. Så dersom du ble definert inn i risikogruppen ved tidligere vaksinering, er du fremdeles registrert som dette, sier Jortveit.  

Folk skal altså slippe å vurdere selv om de tilhører en risikogruppe eller ikke.  

Moderna

- Vi har svært god tilgang på vaksine fra Moderna, derfor åpner vi nå også for at personer fra 60 til og med 64 kan få oppfriskningsdose med denne vaksinen enkelte dager, sier Jortveit.  

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik sier at Moderna-vaksinen anbefales til oppfriskningsdose uavhengig av hvilken vaksine du har fått som dose en eller to.  

- Vi vurderer mRNA-vaksiner fra Pfizer og Moderna som likeverdige, både når det gjelder effekt og bivirkninger. Dermed er det gode løsninger samme hvilken av disse typene som gis som oppfriskningsdose. FHI har bekreftet at denne vurderingen også gjelder for de som fikk AstraZeneca som første dose, sier han.  

Personer som ikke har fått sin første eller andre dose, kan komme på drop-in eller bestille time til vaksinering når de måtte ønske. 

Bestill time: 

helsenorge.no

Vaksinetelefon: 38 07 50 00 - tastevalg 6

Kontakt for media

Avdelingsleder Kristiansand vaksinasjonssenter
Kjersti Jortveit
41 50 82 86