Felles innsats mot barnefattigdom

Kristiansand kommune og prosjektgruppen “FOR ALLE” inviterer til nettverkssamling 22. november for frivillige organisasjoner som jobber med tematikk tilknyttet barnefattigdom.

shutterstock_506687227.jpg

Foto: shutterstock.com

Kristiansand kommune og prosjektgruppen «FOR ALLE» inviterer små og store organisasjoner som jobber med tematikk knyttet til barnefattigdom i dag, eller som ønsker å jobbe med det fremover, til nettverkssamling 22. november.

Målet for samlingen er at organisasjoner kan bli bedre kjent med kommunen og hverandre, og tenke ut nye samarbeidsarenaer fremover. 

– Kristiansand kommune har sammen med Blå Kors, Kirkens Ungdomsprosjekt og Røde Kors søkt og fått støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til en «FOR ALLE»-satsning. «FOR ALLE» handler om samarbeid på tvers for å skape et felles løft for de barna som trenger det mest, sier prosjektleder for Fritidsfond i Kristiansand kommune, Monica Brandsrud.  

Nettverkssamlingen er også i tråd med kommunens utarbeidelse av en ny temaplan for frivillighet som skal gjelde fra 2022-2025. Våren 2021 ble frivilligheten og innbyggere invitert til å komme med innspill.

– Blant innspillene som kom inn var det et ønske om å ha et tettere samarbeid både mellom organisasjoner og mellom organisasjoner og kommunen. Nettverkssamlingen vi arrangerer i november er en forlengelse av innspillene og vi håper mange vil bli med denne dagen slik at vi kan etablere en god dialog, sier frivillighetskoordinator Annette Sørlie Stray i Kristiansand kommune.  

Program og påmelding

Nettverkssamlingen arrangeres 22. november kl. 17.00-19.30 på hovedbiblioteket. Det vil bli enkel servering.

Program for dagen
   
Åpning   
Åse Løvdal, leder av oppvekstutvalget
 
Levekårsutfordringer i Kristiansand kommune  
Rannveig Odden, folkehelsekoordinator i Kristiansand kommune 
 
Erfaringer Fritidsfond  
Monica Brandsrud, prosjektleder Fritidsfond 

Oppsummerende erfaringer fra Nye mønstre- trygg oppvekst   
Kristine Vignes, prosjektleder i Nye Mønstre- trygg oppvekst 

Relasjonell fattigdom  
Ingunn Lyngset Holme, daglig leder i Kirkens ungdomsprosjekt
  
Inkluderende friluftsliv  
Ingrid Røed, DNT Sør  

Kafédialog  
Diskusjon i grupper   

Påmelding til nettverkssamlingen

Påmeldingsfrist er 17. november.