Feiring av fellesskapet – nei til hat og hatytringer

Kristiansand er en by for alle og kommuneledelsen støtter opp om Feiring av fellesskap for å motvirke hat og rasisme som arrangeres på Tangen torsdag ettermiddag 5. august.

Både ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunedirektør Camilla Dunsæd er imponert over arrangementet Niiio (Norges integrerings-, inkluderings- og informeringsorganisasjon) har klart å få til på Tangen som et konstruktivt motsvar mot SIANs (Stopp islamiseringen av Norge) demonstrasjon samme dag.

1500 En by for alle - Skisland og Dunsæd.jpg

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland og kommunedirektør Camilla Dunsæd vil en by for alle og støtter Niiio sitt arrangement på Tangen torsdag 5. august.  Fotoillustrasjon: Svein Tybakken/Anne Lise Norheim

Snu ryggen til

– Jeg håper alle som  sammen med meg har behov for å vise at SIANs budskap ikke er velkommen i Kristiansand er med på å snu ryggen til ved å samles på Tangen kl. 16-20 og feiringen av fellesskap der, sier ordfører Jan Oddvar Skisland, som viser til at Kristiansands politikere og administrasjon i mange år har arbeidet etter kommunens kriminalitetsforebyggende plan, Sammen om en tryggere hverdag.

– Det er flott å se at det muslimske miljøet samler seg kreativt mot hat og rasisme. Kristiansand kommune har en god dialog med byens muslimske ledere, som aktivt deler kommunens målsetting og støtter bystyrets vedtatte viljeserklæring mot hatefulle ytringer. Kommunens kompetansemiljø har et godt utviklet samarbeid med både frivillige organisasjoner og politiet der målet er en trygg by, preget av mangfold og samhold, noe vi tydelig ser fruktene av nå, sier ordfører Skisland.

Ikke lov med forhåndssensur

Kommunedirektør Camilla Dunsæd peker på at alle organisasjoner, uavhengig av budskap, har ytringsfrihet og rett til å demonstrere. Dermed må kommunen legge til rette arealer der demonstrasjoner kan gjennomføres på trygg og oversiktlig måte.

– Selv om SIANs budskap ikke er forenlig med Kristiansands klare budskap om en by for alle, må vi akseptere organisasjonens rett til å ytre seg, en rett befestet for alle i Grunnloven. Kommunen har ikke anledning til å forhånds-sensurere, selv om organisasjonen på sine turnéer bevisst søker provokasjon og demonstrasjonene vil kunne inneholde ulovlige, hatefulle ytringer, sier Camilla Dunsæd.

Kommunedirektøren understreker at tillatelsen til å bruke et areal gis prinsipielt og betyr ikke at det aktuelle arrangementet gjennomføres i kommunens regi eller at kommunens ledelse på noen måte godkjenner, støtter eller innestår for innholdet.

Det er politiets oppgave å sørge for at en demonstrasjon ikke utarter. Det er også politiets ansvar å etterforske og rettsforfølge eventuelle lovbrudd under demonstrasjoner.

Håp om ro

Både kommunedirektør Camilla Dunsæd og ordfører Jan Oddvar Skisland minner Kristiansands innbyggere om at tidligere demonstrasjoner med hatefullt budskap har ført til sterke reaksjoner og til dels tumulter og uro. Håpet er at torsdagens måte å håndtere demonstrasjonen på fører til ro.

– Det er særlig ungdom som av ulike årsaker, og på ulikt vis, ønsker å vise sin motstand mot budskapet og det er lett å la seg rive med. Det er viktig at omsorgspersoner snakker med unge om dette på forhånd. Vi tilrettelegger i samarbeid med politiet for at markeringene skal gjennomføres trygt for samtlige involverte. Det beste er om folk holder seg borte fra fra demonstrasjonen for å unngå bråk. Alle som ønsker å mot-demonstrere må rette seg etter politiets anvisninger, sier kommunedirektør Camilla Dunsæd.