Får SMS om selvtest-henting før skolestart

Foreldre til barn i grunnskolen får SMS med informasjon om henting av selvtest til sitt barn. Testen hentes på skolen søndag 2. januar.

19 000 selvtester

FHI, helsemyndighetene og kommuneoverlegen i Kristiansand anbefaler sterkt at alle elever og ansatte i skoler og barnehager tar en selvtest før de kommer på skolen eller barnehagen igjen etter nyttår. Hensikten er å forebygge en smitteoppblomstring etter juleferien.

Kommunen er nå i gang med å distribuere 19 000 selvtester til private og kommunale skoler og barnehager i Kristiansand.

Hentes på søndag

Selvtestene vil være klare til å bli hentet på skolene og barnehagene om ettermiddagen søndag 2. januar.

I barnehagene er det kun de ansatte som skal testes, ikke barna.

Hvis ansatte og elever har selvtester liggende hjemme, kan de bruke disse i stedet for å hente på skolen eller barnehagen.

Elever i kommunens grunnskoler

Foresatte skal hente selvtesten til sitt barn på skolen på søndag. De skal altså ikke bestille fra kommunens innbyggertorg.

- Foreldre og foresatte til elever i de kommunale grunnskolene vil få en SMS om selvtestingen. I meldingen får de enten klokkeslett for henting på søndag, eller beskjed om at tidspunktet er lagt ut på skolens hjemmeside. Vi har bedt skolene dele ut mellom klokka 14.00 og 18.00, slik at vi unngår for store ansamlinger, forteller oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad.

Elever som har hatt covid-19 de siste tre månedene, trenger ikke teste seg.

Selvtesten skal tas tidligst 24 timer før elevene møter på skolen. De aller fleste begynner på mandag, og skal dermed ta testen søndag. Noen skoler har planleggingsdag på mandag. Elever ved disse skolene tester seg i løpet av mandagen.

Hvis testen er negativ, kan eleven og den ansatte møte på skolen/barnehagen som vanlig.

Privatskoler

Elever ved privatskoler og andre skoler enn grunnskoler, får informasjon om henting direkte fra sine skoler. Det kan for eksempel være på hjemmeside, e-post eller SMS. Foresatte skal ikke bestille selvtester fra kommunens innbyggertorg.

Hva hvis testen er positiv?

Hvis testen er positiv, må eleven eller den ansatte holde seg hjemme. Den positive testen må registreres elektronisk. 

Registrer positiv test

Det forventes et stort press på koronatelefonen, derfor denne registreringen. Etter registreringen vil dere bli kontaktet på SMS eller telefon og få beskjed om hva dere skal gjøre videre.

Ansatte

Heller ikke ansatte i barnehager og skoler skal bestille selvtester fra kommunens innbyggertorg. De får beskjed fra sine ledere om når de skal hente sin selvtest på arbeidsplassen.

Ansatte som har hatt covid-19 de siste tre måneder eller fått oppfriskningsdosen for mer enn én uke siden, behøver ikke teste seg. 

(Illustrasjonsfoto er tatt av Anne Lise Norheim)