Hva betyr ytringsfrihet i 2021? Hvordan kan vi kjempe for å beholde viktige demokratiske verdier i samfunnet vårt? Hva er medienes og journalistenes situasjon? Og hva tenker neste generasjon om disse spørsmålene?

Ordfører_Jan_Oddvar_Skisland_Kristiansand_kommune_liggende_med ordførerkjede.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skilsand inviterer til Europakonferanse (Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune)

Dette er noen av temaene som vi berører i årets Europakonferanse 5. mai som sendes fra Kilden i Kristiansand og som er et gratis og digitalt arrangement.

Konferansen åpnes av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Hovedtaler er presidenten i Den europeiske menneskerettsdomstolen, Robert Spano, og andre fremstående representanter fra Europarådet og EU deltar.

– Ytringsfrihet og pressefrihet henger svært tett sammen med demokrati, slår hovedtaler Spano fast.

I tillegg til Spano deltar blant annet generalsekretær Christoph Deloire i Reportere uten grenser fra Paris, en organisasjon som var favoritt til Nobels Fredspris i år. Samtlige bidragsytere har et stort engasjement for demokrati og ytringsfrihet gjennom sine respektive fagfelt.

Se hovedsiden for Europakonferansen her.

Se oversikt over alle bidragsyterne her.

På vei til å bli en tradisjon

Dette er andre gang Kristiansand kommune arrangerer digital Europakonferanse om demokrati og menneskerettigheter sammen med en Europarådet.

– Europakonferansen er ledd i en omfattende satsning i Kristiansand for å fremme demokrati og menneskerettigheter. Nettopp ytringsfriheten er blitt et av de mest aktuelle temaene i vår tid, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Mange er engstelige for utviklingen med hatefulle ytringer, og spør seg hvor grensene går. Skal alt være tillatt, når mange tviler på om de orker å stå i det, og kanskje trekker seg tilbake fra deltakelse i viktige samfunnsoppdrag? Eller at minoriteter og folkegrupper stigmatiseres. Er ikke nettopp menneskerettighetene til for å verne de svake? sier Skisland.

Fruktbart samarbeid

Kristiansand kommune har inngått en avtale med Universitetet i Agder, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Kilden teater og konserthus, Sørlandets kunstmuseum / Kunstsilo og Cultiva om et langsiktig samarbeid om en årlig Europakonferanse. Årets konferanse har fått et langt mer omfattende program enn starten i 2020, til tross for at konferansen også i år blir digital.

Program hele uka

Allerede mandag 3. mai starter UiA en demokrati- og valguke som har en rekke digitale arrangementer med fokus på studentvalg og demokratiets tilstand. Europarådets direktør for demokratisk deltakelse, Matjaž Gruden, kommer digitalt til UiA 4. mai for å oppsummere rådets årlige rapport om tilstanden for demokrati og menneskerettigheter. 5. mai foregår hovedkonferansen. Den streames fra Kilden og programmet i sin helhet ligger her.

6. mai er en stor del av programmet viet kunst og kultur, med en europeisk konferanse om kunstnerisk ytringsfrihet i samarbeid mellom Cultiva og Europarådet.

Konferansen åpnes av statssekretær Lind i Kulturdepartementet og den tyske Europaminister Michael Roth. I tillegg får vi vite mer om Nordic Safe Cities og få innsikt i et nyutviklet undervisningsopplegg rettet mot elever i videregående skole. Du finner programmet for 6. mai her. 

I år som i fjor er det kulturdirektør Torbjørn Urfjell som skal være moderator for konferansen både 5. og 6. mai.

– Det er inspirerende å være med i dette arbeidet, som både er viktig for oss som kommune, og for regionen som helhet, sier Urfjell. – Vi ønsker å være en tydelig nasjonal stemme, ikke minst når deg gjelder sentrale demokratiske verdier om demokrati og menneskerettigheter. Jeg gleder meg til å være en del av et digitalt dypdykk og ser frem til å være en del av en spennende diskusjon om disse temaene 5. og 6. mai.

Konferansen er gratis. Meld deg på her:

Europakonferansen 5. mai

Konferansen 6. mai

Kontaktpersoner for media:

  • Torbjørn Urfjell, direktør kultur og innbyggerdialog 901 81 476
  • Øyvind Lyngen Laderud, internasjonal koordinator og rådgiver 476 48 492

Foto

Robert Ragnar Spano (foto: Europarådet)

Stortingspresiden Tone Wilhelmsen Trøen (foto: Stortinget) 

Torbjørn Urfjell (foto: Anne-Lise Norheim)

Jan Oddvar Skisland (foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune)