Vil du bli en av våre valgmedarbeidere?

Kristiansand kommune har et stort behov for valgmedarbeidere til årets stortings- og sametingsvalg 13. september.

1500_valgmedarbeider dame_bekskjaert_foto_ToreFjeld.jpg

Kommunen har et stort behov for valgmedarbeidere til årets stortings- og sametingsvalg, både i forhåndsstemmeperioden og på selve valgdagen 13. september. Foto: Tore Fjeld. 

- Trenger mange valgmedarbeidere

– Det er mange i arbeid for å gjennomføre valgavvikling i kommunen, både før, under og etter valgperioden. Størsteparten av de som er i sving, jobber i forhåndstemmemottakene og valglokalene på selve valgdagen, sier Maren Svenning i politisk sekretariat i Kristiansand kommune.

Hun har ansvaret for rekruttering av valgmedarbeidere og er på jakt etter engasjerte mennesker som kan tenke seg å delta i et viktig samfunnsoppdrag i demokratiets tjeneste. 

Valgmedarbeiderne skal enten bemanne valglokaler under forhåndsstemmeperioden fra og med 10. august til og med 10. september, eller på valgdagen 13. september.

Hvem kan bli valgmedarbeidere?

– I forhåndsstemmemottak har vi behov for folk som har en fleksibel hverdag som gjør at de kan jobbe med valg i en periode. På valgdagen må de kunne sette av en hel dag for å jobbe med valggjennomføringen sier hun.

– Ellers er må du være over 18 år og snakke godt norsk. Mye av arbeidet i valglokalet består i å jobbe med pc, så det er ingen ulempe med en viss teknisk innsikt, legger hun til.

Trygt å være valgmedarbeider

På grunn av koronapandemien er det i år et ekstra behov for personell for å sikre at smittevernet ivaretas i valglokalene.

En nasjonal smitteveileder utarbeides i disse dager av valgdirektoratet slik at smittevernet blir tatt godt hånd om i valglokalene.

– Det vil derfor være trygt å både være valgmedarbeider og å avgi stemme ved årets valg, forsikrer hun.

Full opplæring og lønn etter tariff

Alle valgmedarbeidere vil få full opplæring og lønnes etter tariff. Eventuell overtid utbetales i henhold til gjeldende avtaleverk.

Registrer din søknad her:

Søk om å bli valgmedarbeider 

Søknadsfrist: snarest, seinest 1. mai.

Aktuelle kandidater blir kontaktet før sommerferien.

Bli med da vel, og ta del i et spennende og lærerikt arbeid!

Les mer om valget

Les mer om årets stortings- og sametingsvalg på våre nettsider

Kontaktinfo

Maren Svenning, ansvarlig for rekruttering av valgmedarbeidere, politisk sekretariat
Telefon: 90 58 18 32