Er du klar for En by for alle?

Det blir En by for alle 8.-14. februar til tross for at koronasituasjonen gir arrangørene ekstra utfordringer i år. Det forsikrer koordinator Toril Hogstad fra sitt hjemmekontor.

Toril_Hogstad_1500.jpg

De siste ukene har Toril Hogstad sittet på hjemmekontor og planlagt En by for alle uka. Foto: privat.

–  Vi håper publikum er like innstilt på å støtte opp om de forskjellige arrangementene i år som tidligere, sier koordinator for uka Toril Hogstad. For fjerde år på rad samler hun organisasjoner, lag, foreninger og andre som vil bidra under den felles paraplyen som En by for alle er.      

Se nettsiden www.enbyforalle.no der alle aktivitetene er listet opp for hver dag i uka.

En by for alle er et tiltak for å realisere kommunens strategi for likestilling, inkludering og mangfold, "Det er mennesker det handler om".

– Vi ønsker å vise fram og feire mangfoldet som finnes i hele storkommunen. Likestilling, inkludering og mangfold er viktig og Kristiansand skal være et sted der det er godt å bo og leve for alle, sier Hogstad. Hun var den som i sin tid tok initiativet til denne uka, som bare har blitt mer og mer populær for hvert år.

Les mer om kommunens arbeid innen dette feltet her. 

Rekordoppslutning i fjor

I fjor var det rekordoppslutning til En by for alle med godt over 100 påmeldte arrangementer.

Årets uke blir den siste Hogstad drar i gang. Til våren går hun av med pensjon. Egentlig hadde hun tenkt å gi seg etter fjoråret, men tilbakemeldingene var så overveldende positive at hun bestemte seg for å ta et år til.

– Fjorårets uke var fantastisk. Det var så mange gode arrangementer med søkelys på temaer som betyr så mye for så mange. Det handler jo om livene våre, understreker hun.

Men aldri hadde hun sett for seg at situasjonen skulle bli slik den er nå.
– Jeg er så imponert over alle som trår til og blir med selv om vi har denne usikre koronasituasjonen hengende over oss. Ingen av oss vet jo nå hvilke restriksjoner som gjelder i uke 6 og om vi kan gjennomføre fysiske møter eller om de blir digitale. Blir det veldig strengt kan det være at noe må avlyses også, men vi håper i det lengste at det lempes noe på tiltakene. Hvis ikke gjør vi det beste ut av situasjonen slik den er der og da, sier Hogstad.          

Tar smittevernet på alvor

Neste uke er det et felles informasjonsmøte for arrangører og Hogstad har invitert kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik for å orientere om koronasituasjonen og smittevernet.

– Selv har Hogstad måtte gjøre om på noen av sine arrangementer. Møtet med arrangørene blir et digitalt møte i stedet for fysisk og åpningsarrangementet blir flyttet til Teateret, hvor det er fastmonterte stoler og dermed mulig å være flere i salen, enn i Rådhuskvartalet hvor det opprinnelig skulle være. Dette arrangementet blir også streamet.        

– Meld dere på

Per i dag er det registret i overkant av 50 arrangementer i kalenderen på enbyforalle.no. De fleste er innendørsarrangementer med påmelding, og noen er digitale eller en kombinasjon av fysisk og digitalt fremmøte.

– Nå er det viktig at de som ønsker å delta på et arrangement melder seg på slik at arrangørene får oversikt og kan kontakte de påmeldte om det skulle bli begrensninger i antall, blir digitalt eller i verste fall avlyst, oppfordrer Hogstad.