Engasjement på barnefattigdoms nettverkssamling

Engasjerte deltakere deltok på første nettverkssamling mot barnefattigdom. Det skjedde på biblioteket 22. november i år.

IMG_0048.JPG

Tanja Skretting (Filadelfia) til venstre, Ingunn Lyngseth Holme (KUP), Alf Eikaas (Redd Barna) og Monica Brandsrud (Fritidsfond/For Alle).

Leder av oppvekstutvalget, Åse Løvdal, åpnet samlingen og fortalte hvor viktig innsatsen fra frivillige er, og det ble presentasjoner av flere tiltak og innsatser både fra kommunen og frivillige organisasjoner.  

Under samlingen var det gruppearbeid og det ble jobbet med hvordan kommunen og frivillige og ideelle organisasjoner kan jobbe bedre sammen, og hvordan dette nettverket best kan fungere fremover. Det var stort engasjement, og oppsummeringene fra arbeidet viste at temaer det var ønskelig å jobbe videre med var behov, roller, koordinering og det å skape felles møteplasser. Det var stor enighet om å fortsette samarbeidet.   

Neste nettverkssamling blir tirsdag 6. februar 2022 under “En by for alle” uka klokken 12.30-15.00, og det er mulig å melde interesse til Monica Brandsrud for de som ønsker å delta i nettverket. 

 

IMG_0043.JPG

Fra venstre Anne Marie Koland (A-larm), Elva Nziza (Afrikansk kulturforening) og Gro Anita Kåsa Poulsen (Blå Kors).

IMG_0035.JPG

Åse Løvdal, leder av oppvekstutvalget.

IMG_0046.JPG

Ingrid Røed Bech (DNT)

IMG_0049.JPG

IMG_0050.JPG