Endelig mobil- og bredbåndsdekning

Endelig har de 60-70 husstandene lengst nordvest i tidligere Søgne kommune fått tipp-topp mobil- og bredbåndsdekning.

Samarbeid

Det har skjedd gjennom et samarbeid mellom grunneiere, kommunen og Telenor.

Fem basestasjoner og mobilmaster er nå reist på Øygardsheia, Trolltjønn, Skuggedal, Åsane og Løkkeheia. Disse dekker et område som er 40 kvadratkilometer stort.

De fem basestasjonene dekker et 40 kvadratkilometer stort område nordvest i tidligere Søgne kommune.

 

Anlegget på Øygardsheia ble satt i drift først, det skjedde i begynnelsen av mai i år. De neste ukene åpnet resten av anleggene i tur og orden. I midten av juni ble det markert at det siste anlegget, på Løkkeheia, også var klar til å tas i bruk.  

At det var en stor begivenhet, ble understreket ved at både Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen, varaordfører Erik Rostoft og organisasjonsdirektør Kjell A. Kristiansen i Kristiansand var til stede under markeringen.   

18. juni ble det markert at den femte og siste basestasjonen var klar til bruk. Til stede var grunneier Atle Aasen (f.v.), IT-rådgiver Kenneth Fedog, varaordfører Erik Rostoft, dekningsdirektør Bjørn Amundsen (Telenor) og organisasjonsdirektør Kjell A. Kristiansen (Kristiansand kommune).

Trygghet

Varaordfører Erik Rostoft deltok på markeringen av åpningen av de nye basestasjonene.

- For mange av oss er god dekning på mobilnett og datatrafikk en selvfølge fordi vi bor i byer med gode senderforhold.  Sånn har det ikke vært når vi kommer litt utenfor bysentraene. Trygghet og sikker beredskap er noe vi som innbyggere er avhengig av for å ha gode liv utenfor sentrum. I dag er også tilgangen på stabilt nett en forutsetning for skoleelever som gjennomfører digital undervisning og for bedrifter som jobber med kunder og leverandører over hele verden. En forutsetning som gir ulike muligheter dersom de ikke er til stede. Tidligere Søgne kommune ønsket å gjøre noe med denne forutsetningen, og inngikk avtale med Telenor i 2019 om å etablere nye antenner og bedre dekning i denne delen av kommunen. Nå er det virkelighet, og innbyggerne får etterlengtet stabilitet, kvalitet og trygghet, sa varaordfører Erik Rostoft.  

Også IT-rådgiver Kenneth Fedog i Kristiansand kommune var godt fornøyd med dagen. Det er han som på vegne av kommunen (først Søgne, så Kristiansand) har arbeidet med å få innbyggerne i denne delen av kommunen over på et stabilt og moderne nett.

Takk til grunneierne

- Dette er jo en stor dag. Endelig er infrastruktur vi tar for gitt andre steder, på plass her også. Ikke minst med tanke på sikkerhet, er det viktig at innbyggerne nå har fått et stabilt og godt tilbud. I tillegg til å takke Telenor, vil jeg svært gjerne takke grunneierne som har sagt ja til bygging på deres eiendom. Uten det gode samarbeidet med grunneierne, hadde ikke dette blitt noe av, sier Kenneth Fedog, IT-rådgiver i Kristiansand kommune.

IT-rådgiver Kenneth Fedog i Kristiansand kommune er meget glad for at innbyggerne nå har fått et moderne nett som gir meget god mobil- og bredbåndsdekning.

Fram til alle nye brytere var skrudd på, har nettet vært svært tregt og mobildekningen meget dårlig. Nå har innbyggerne endelig fått et topp moderne mobilnett og mobilt bredbånd.

Søgne kommune begynte arbeidet med å finne løsninger for å gi tilfredsstillende dekning i 2016. Året etter fikk kommunen 475.000 statlige kroner til å bygge ut mobilt bredbånd i området. Det var langt mindre enn sluttsummen ville bli, og prosessen ble stoppet.

I 2018/19 ble det kjent at Telenor ville slutte å vedlikeholde og bruke det gamle kobbernettet for telefoni i løpet av noen få år. Da ble det klart at en kraftig oppgradering måtte til, og at dette ikke ville skje uten at flere jobbet sammen.

Søgne kommune og Telenor satte i 2019 sine signaturer på avtalen om å samarbeide om et framtidsrettet tilbud. Kommunen skulle gjøre avtaler med grunneiere og sørge for at det kom strøm fram til basestasjonene og mastene. Telenor skulle bygge anleggene.

I mai 2020 signerte grunneierne på avtalen om at det kunne bygges på deres eiendom. I løpet av høsten var planene for strømforsyning og godkjennelse av anleggene i boks.

Det første spadestikket ble satt før jul 2020. i vinter ble det ryddet trasé til strøm, og i vår startet arbeidet med å sette opp mastene og basestasjonene.