En annerledes 17. mai-fest 2021

Koronaviruset sørger for en annerledes 17. mai i Kristiansand i år også. De tradisjonelle togene faller ut, men det skal bli fest og tog – både med bil og båt.

17. mai utvalget 2020_foto Marte Krogstad.JPG

Årets 17. mai-komité fotografert før koronarestriksjonene. Foran fra venstre: Kjersti C. Javenes (H), Ingrid W. Gundersen (KrF), Mira S. Thorsen (MdG) og Lene Jakobsen (DEM). Bak fra venstre: Semir Mujkic (AP), Tor Inge Aurebekk (SV), Tom Kjetil Murberg (SP) og Lisan Gjendem (sekretær i utvalget). Foto: Marte Krogstad

Program

Her finner du 17. mai-program for sentrum og bydeler og informasjon om alt som skjer denne dagen:

17.mai-program Kristiansand 2021

Lokale koronatiltak - også på 17. mai

– Koronasituasjonen medfører at det ikke blir ansamlinger med folk i år heller. Det betyr at det dessverre ikke blir barnetog, borgertog eller tapto i sentrum. Ordinære skolearrangementer utgår, men flere barneskoler velger å gjennomføre en feiring 12. mai med sine kohorter slik at barna kan få en god 17. mai stemning med tog, sang og selvfølgelig pølser, boller, is og brus som hører til, sier Lisan Gjendem som er sekretær for 17. mai-utvalget i Kristiansand kommune.

Underholdning og fyrverkeri

Nytt i år er at det blir underholdning fra Tangen for deltakere i båt-toget. Det arbeides også med å få til en løsning slik at arrangementet sendes direkte via streaming.

– I år rigger vi til en scene på Tangen hvor det blir tale fra ordføreren, korpsmusikk og underholdning. Dette starter samtidig som båt-toget avsluttes her. Arrangementet er hovedsakelig for båt-deltakerne slik at dette blir et koronavennlig arrangement. Vi jobber også med å få ordnet streaming slik at alle kan få med seg arrangementet. Mer informasjon om dette kommer, sier Lisan Gjendem.

Festdagen avrundes med fyrverkeri som sendes opp fra en lekter ved Odderøya. 

– Vi oppfordrer folk til å ikke samles i Tresse, men til å se fyrverkeriet fra andre steder i byen, i små kohorter. Båter oppfordres også til å holde god avstand, sier Lisan Gjendem som også retter en takk til bedriftene som gjør dette mulig. – Fyrverkerilauget består av Hennig Olsen Is, Sparebanken Sør, Festival fyrverkeri og MHWirth de tre neste årene. Innbyggerne kan glede seg til en fargesprakende avslutning på 17. mai, sier hun.

Bydelsarrangementer kan gjennomføres

I år kan bydeler arrangere bydelsarrangement hvis man kan forholde seg innenfor smittevernreglene.

– Tilbakemeldingen fra flere av bydelskomiteene er at det jobbes iherdig med arrangementene. Flere vil gjenta suksessen fra 2020 med blant annet båtkortesjer, bilrebuser og digitale konkurranser, sier Gjendem.

Program for sentrum og hver bydel vil komme når dagen nærmer seg.

Byflagget

I år har 17. mai-utvalget bestemt at byflagget skal heises opp foran Rådhuset til ære for alle kommunens innbyggere.

Bekransninger og taler

Bekransninger og taler vil bli gjennomført i henhold til smittevernreglene. Dette er åpent for publikum, men deltakere oppfordres om å holde avstand. Oversikt over bekransninger kommer i programmet.

Arrangerer båt-tog, bilkortesje og konkurranser

På 17. mai inviteres kommunens innbyggere til å bli med i båt-tog og stille med kjøretøy til bilkortesje. Det blir også konkurranse hvor det skal kåres den fineste og mest pyntede bilen og båten.

– I fjor fikk vi god tilbakemelding på arrangementene og har derfor valgt å beholde disse med noen endringer, sier Lisan Gjendem.

Båt-tog 

Båt-tog 17 mai 2020.jpg

Mange deltok med sine båter under fjorårets 17. mai. Foto: Lisan Gjendem

Båt-toget vil i år ha tre startpunkter; Batteriodden, Jærnesbukta og Kongshavn. Avgang fra startpunktene er kl. 14.15. Ankomst er ca. kl. 15.30 ytterst ved Tangen hvor det vil bli taler og underholdning. Mer informasjon om dette kommer.

Informasjon om ruter og praktisk gjennomføring

Konkurranse båt-tog

I hver av de tre båt-togene vil følgebåtene velge sin favorittbåt med tanke på pynting av båten og stemningen om bord. Det er lov å synge, også i båt-toget. Av disse tre båtene vil det bli kåret én vinner fra scenen som i tillegg til heder og ære også vil få en premie.

Bilkortesje

17 mai 2020 bil.jpg

Dette var en av mange flotte biler som deltok i bilkortesjen 17. mai 2020. Foto: Lisan Gjendem

I år er det to startpunkter for bilkortesjene; Torvet og Brennåsen Senter. Her er det krav om påmelding.

I kortesjene tillates maks 50 kjøretøy. Alle som skal delta må møte opp på Torvet eller Brennåsen Senter kl. 08.00 for kontroll, før kortesjen kjører ut kl. 09.00. Førstemann til mølla prinsippet gjelder. Det er ønskelig med veterankjøretøy og/eller andre kjøretøyer som skaper begeistring blant publikum.

Send påmelding til post.arrangement@kristiansand.kommune.no med informasjon om kjøretøyet, registreringsnummer og hvor mange passasjerer som vil være med. Husk å oppgi om du vil starte fra sentrum eller Brennåsen Senter. Legg gjerne ved et bilde.
Påmeldingsfristen har blitt forlenget til fredag 14. mai.

Retningslinjer for deltakelse i bilkortesje

Konkurranse for bilkortesje

En jury plukker ut den finest pyntede bilen i kortesjene, som i tillegg til heder og ære vil få en premie. (2 biler).

Musikkorpsene blir med

De nasjonale myndighetene ønsker en god og minneverdig feiring, og 16. april 2021 ble det bestemt at alle musikkorps nå kan starte opp øvingene. De får også lov til å spille på 17. mai og barn og unge under 20 år unntas fra anbefalingen om én meters avstand.

– På nasjonaldagen får alle omsorgssentre i kommunen besøk av korps og kor. I tillegg vil musikkorpsene dukke opp rundt omkring i kommunen slik at mange forhåpentligvis får den gode 17. mai-stemningen, sier Lisan Gjendem.

I løpet av dagen vil hele Norge synge «Ja, vi elsker» vers 1, 7 og 8. Bli med på dette nasjonale stuntet og syng med den stemmen du har. Tidspunkt for sang vil stå i programmet.

Oppfordrer til trygg feiring

For å unngå store folkeansamlinger oppfordres alle til en trygg og smittevennlig feiring hjemme og i sitt nærmiljø.

– Pynt hus, hager, balkonger, og ikke minst dere selv - inviter naboen til frokost i det fri og kos dere med is, pølser, kaker og brus. Stikk ut på veien og se på bilkortesjen eller bor du i nærheten av sjøen; ta lunsjen ute i det fri og se på båtkortesjen. Og husk å overhold smittevernreglene, sier Gjendem.

Informasjon om programmet vil etter hvert bli lagt ut på kommunens hjemmeside.