Elveparken tar form

Arbeidet med Elveparken, parkanlegget ved den nye Christian Quart-broa over Otra, ventes å bli ferdig i september/oktober.

ChristianQuartbroa1500.jpg

Gang og sykkelbroa Christian Quart åpnet i fjor. Nå opparbeides parkområdet ved Elvegata. Arkivfoto: Kari Anne Candasamy.

I desember i fjor åpnet den nye gang- og sykkelbroa som knytter Kvadraturen og Kjøita-området sammen. Broa er mye brukt av gående og syklende, og om noen måneder står også parkområdet ved elvebredden ferdig opparbeidet.

– Vi håper og tror at Elveparken med denne fornyingen vil være til nytte og glede for alle som ferdes i området, sier prosjektleder Hanne Katinka Hofgaard i parkvesenet.

Denne landskapsplanen viser hvordan parkområdet er tenkt opparbeidet

Ved opparbeidelsen av parkområdet er det lagt vekt på å skape et attraktivt område for alle aldersgrupper. Det er sørget for bedre universell tilgjengelighet ned til promenaden, som også har blitt utvidet i bredden. Promenaden avgrenses mot terrenget bak med en bølgende sittemur. Det finnes også gode hvile- og sittemuligheter på flere steder og det er åpnet opp slik at sikten til elva fra Elvegata har blitt bedre.

Langs elva bysiden.jpg

Her jobbes det med promenaden langs elvebredden. Foto: Hanne Katinka Hofgaard.

Diagonale gangveier går gjennom parkområdet.  Lindetrærne langs Elvegata beholdes, og det tas hensyn til disse under arbeidene slik at de ikke  blir skadet. En ny natursteinsmur i front av brokaret er oppført, og parken vil sås til igjen med myk terrengforming, en romslig gressbakke med løkblomstring og noen blomstringstrær og busker.

En  lekeplass  med en «karusell» beregnet på alle aldre plasseres opp mot Elvegata og en annen under brokaret, der skråningene på begge sider av brovangen jevnes ut. Her kommer det blant annet  en sklie og klatretau.

Under bro.jpg

Støttemuren tar form. Foto: Hanne Katinka Hofgaard.Natursteinsmur under broa.jpg

Natursteinsmur under broa. Foto Hanne Katinka Hofgaard.

Under broa.jpg

Bølgemuren langs promendaden. Foto: Hanne Katinka Hofgaard.