Ekstraordinært formannskapsmøte

På grunn av smittesituasjonen i Kristiansand kaller kommunen inn til ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 23. februar kl 12.00.

Kommunedirektøren foreslår for formannskapet å videreføre nasjonale regler og anbefalinger frem til 4. mars. Det innebærer at lettelsene som innføres nasjonalt tirsdag, ikke innføres i Kristiansand. 

Dersom formannskapet vedtar forslaget, vil det i praksis bety:  

  • Kristiansand kommune anbefaler bruk av munnbind i offentlige rom innendørs der man ikke kan overholde en meters avstand. Dette gjelder på offentlig transport, butikker og kjøpesentre.  
  • Kristiansand kommune viderefører de nasjonale forskrifter i forbindelse med gjennomføring av arrangement. Noe som betyr at det ikke gjøre lettelser som i resten av landet frem til 4. mars.

Dette er reglene som gjelder for arrangement:

Antall deltakere på arrangement innendørs:

  • Maks 10 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted i leid eller lånt lokale.
  • Maks 10 deltakere på offentlig arrangement, uten fastmonterte seter innendørs
  • Maks 100 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter innendørs (obs her er det en nasjonal innskrenkning som vil gjelde Kristiansand fra 200 til 100)

Antall deltakere på arrangementer utendørs:

  • Maks 20 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted utendørs
  • Maks 200 deltakere på offentlige arrangement uten fastmonterte seter, utendørs
  • Maks 3x200 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter utendørs.

 

Sakslisten til møtet kommer her så fort den er klar.