Velkommen til egenberedskapsuka 2021

Fra 1. - 7. november arrangeres egenberedskapsuka 2021. Målet med uken er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser.

Norge er et av verdens mest trygge samfunn. Vi har lav kriminalitetsrate og robuste institusjoner og apparater som tar vare på oss hvis noe skjer. Allikevel er vi sårbare når uønskede situasjoner inntreffer. Ved uønskede situasjoner er belastningen på nødetater og offentlige og private hjelpeapparater stor. For å avlaste nødetater og hjelpeapparater, så er det en rekke tiltak du og jeg kan gjøre. Egenberedskap er tanken om at dersom noe uforutsett skjer, som på en eller annen måte forstyrrer din hverdag, så tar du ansvar for din egen situasjon og så langt det er mulig klarer deg selv. Kapasiteten til å ta vare på de mest sårbare styrkes av at flere er i stand til å ta vare på seg selv i en periode.  

En stor nyhet i år er at Kristiansand kommune i samarbeid med Stavanger lanserer en nettside for tips og råd tilknyttet egenberedskap.

På den siden vil du få gode tips og råd for å klare seg selv i 72 timer uten strøm og vann. Gjerne vurder om du skulle trenge en ny radio med ekstra batterier, eller litt ekstra boks- og tørrmat i skapet. Mange tenker at egenberedskapen kun handler om hvilke artikler din husholdning måtte trenge, men det handler også om den uformelle beredskapen du besitter. Dine opparbeidende geografiske- og kroppslige kompetanser kan komme godt til nytte i unormale situasjoner. Glem heller ikke og del av din kunnskap med det sosiale kontaktnettet rundt deg.  

Kristiansand kommune har i år et ekstra fokus på å nå ut til innbyggere med innvandrer bakgrunn. Det vil bli holdt stand og informasjonstime på Kongsgård skolesenter, og informasjon vil formidles ut til forskjellige innvandrermiljøer via ulike fora. Det er opprettet utstillinger av hva du måtte trenge av egenberedskapsartikler på innbyggertorgene på Tangvall, Nodeland og i Kvadraturen. Her vil egenberedskapsbrosjyrer på norsk, engelsk, arabisk, somalisk, polsk og samisk være tilgjengelig.  

Her kan brosjyrer i mange språk finnes og lastes ned.

Et ønske for årets egenberedskapsuke er at du benytter denne bevisstgjøringsprosessen til å tenke over hva du og de rundt deg måtte trenge, og ikke minst ha i bakhodet at det kanskje er en nabo eller bekjent som ikke har så mange ressurser å spille på. Strekk ut en hånd og del av dine ressurser, din kompetanse og kunnskap. Lykke til med egenberedskapsuka 2021!