E-post om samtykke til covid-testing er ikke spam

– Vi er veldig glad for at foresatte er årvåkne og melder fra, men e-postene om samtykke til covid-testing for barn i barnehager og skoler, er ikke spam, sier Ole Wongraven, rådgiver i oppvekst.

De siste dagene har vi mottatt en rekke henvendelser fra foresatte som er bekymret for om e-posten de har mottat om testing av barn i kommunale barnehager eller skolen er spam. Avsender av e-posten er IST Medgivande, et svenskeid selskap som skolene bruker til innhenting av samtykke fra foreldrene digitalt, i tillegg til barnehage- og skoleadministrasjon.

Bakgrunnen for e-posten er at FHI/Helsedirektoratet har bestemt et nytt test-/karanteneregime for barn og unge under 18 år. Nå skal testteamet  reise ut på skolene og teste ved smitte. Testing i regi av kommunehelsetjenesten er å anse som helsehjelp og det kreves samtykke fra foreldre til barn under 16 år.

– Dette medførte at vi raskt måtte ut med beskjed til foresatte i forbindelse med skolestart. Vi brukte da samtykkeportalen fra IST. Skolene har også informert om utsendelse av e-posten på sine hjemmesider. Vi oppfordrer alle som har mottatt e-posten om å besvare skjemaet. Også de som ikke ønsker å samtykke, sier Wongraven.

Han understreker at det er viktig at foresatte er klar over at barn som ikke testes må i 10 dagers karantene ved påvist smitte i gruppa/klassen.

Les mer om de nye test- og karantenereglener på denne siden.