Dødsfall med korona

En beboer ved Grimtunet omsorgssenter som var smittet korona, døde av sykdommen natt til i dag, 10. februar.

Smitte

Ved Grimtunet omsorgssenter er det til sammen påvist smitte hos ni beboere og ni ansatte.

- Vi har god kontroll på situasjonen. Vi har også fått bekreftet at viruset ikke er av en særlig smittsom type, sier kommeoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Beboeren var ikke vaksinert.

- Ikke alle beboere ved sykehjem er vaksinert. Det kan være mange grunner til dette, sier kommuneoverlegen.

For eksempel ønsker ikke alle vaksinen, og for enkelte beboere med betydelig nedsatt helsetilstand vil ikke vaksine være å anbefale.

Alle beboere ved sykehjem i Kristiansand har fått tilbud om vaksine. De aller fleste er ferdig vaksinert med andre dose. En vaksinerer fortløpende nye beboere eller dem som av ulike årsaker ikke er vaksinert tidligere.

Krevende

- Bemanningssituasjonen er krevende på Grimtunet. Vi har personell i isolasjon og karantene. Utfordringen er å skaffe personell med riktig kompetanse, og dette løses med hjelp fra andre avdelinger, sier Vik.

Kontakt for media

Kommunikasjonsrådgiver
Børge Røssaak Nilsen
91 35 36 90